Skip To The Main Content

Nieuws en artikelen

Blijf op de hoogte van nieuws en artikelen van en over USG Professionals en haar expertisegebieden: Engineering, Finance, Legal en Marketing, Communication & Sales.

Storytelling in de praktijk: wij haalden het verhaal van Dunavie op!

20 februari, 2018

Storytelling_dunavie

Storytelling is een krachtig hulpmiddel om mensen te raken, te betrekken en in beweging te krijgen. In veel organisaties wordt storytelling gebruikt om verhalen uit de organisatie voor het voetlicht te brengen. Storytelling gaat echter verder dan louter en alleen vertellen.

Het verzamelen van verhalen door goed te luisteren en het aangaan van een dialoog is minstens zo belangrijk en waardevol. Pas als er verbinding is, met jezelf en de ander, gaan verhalen stromen en kan er beweging ontstaan. Voor USG MarCom zijn opdrachten rondom storytelling de krenten in de pap. 

Afgelopen zomer werd USG MarCom gevraagd om met het verhaal van Dunavie aan de slag te gaan. Dunavie is een woningcorporatie in Katwijk en bestaat sinds 2009. Het bedrijf is ontstaan uit een fusie van woningstichtingen met diepe wortels in Katwijk. Hele generaties huren bij hen een woning en het stadse werkgebied behield haar dorpse karakter. Janine Kruider (accountmanager) en Sandra de Snoo (storytellingexpert) schoven afgelopen zomer aan tafel bij Harmke Haga, adviseur PR & Communicatie, om vrijblijvend te praten over wat er leeft en speelt bij Dunavie.

Verandering
Harmke vertelt dat er een nieuw mission statement is geformuleerd, inclusief een nieuwe set kernwaarden. De wens is een communicatievere corporatie met een eigentijdse huurders-benadering, waarbij de huurder zoals vanouds centraal blijft staan. Dit vergt van iedereen, medewerkers en huurders, een andere manier van denken en doen. Deze nieuwe positionering is vooralsnog een papieren werkelijkheid en de organisatie zoekt naar een manier om de tekst tot  leven te brengen. Zou storytelling hier een rol in kunnen spelen? 


De werkwijze
Wij hebben Harmke geadviseerd om het Verhaal van Dunavie te ontwikkelen. Waarom een verhaal? De kracht van een goed organisatieverhaal is dat het mensen gemakkelijk aan de organisatie verbindt, wordt doorverteld en communicatie stroomlijnt. Daarnaast wordt het verhaal in de meeste organisaties gebruikt als toetssteen voor gedrag en wordt het geïntegreerd in beoordelingen, werving & selectie en onboardingsprogramma’s. Het gezamenlijk vormen van het ‘Verhaal van Dunavie’ zorgt ervoor dat medewerkers zich gezien en gehoord voelen. Dit is een belangrijke stap in een grote verandering. Niet alleen zenden om te inspireren, maar ook ruimte bieden om te luisteren en het aangaan van een dialoog. De ‘Koninklijke route’ is om deze redenen klip en klaar: niet van bovenaf het verhaal vormgeven, maar met elkaar.

Maatwerk
Een mooie dwarsdoorsnede van de organisatie werd uitgenodigd om meer te leren over storytelling én zich uit te spreken over Dunavie. In twee workshops werden deze medewerkers meegenomen in de kracht van een verhaal. Ook kwamen ze zelf uitvoerig aan het woord. Dit is altijd wel een beetje spannend. In tijden van grote verandering kun je het sentiment in organisaties nog zo vaak polsen, maar er op sturen is heel erg moeilijk. Als je op zoek bent naar je onderscheidende vermogen, dan mogen er geen restricties zijn. Alles wat er leeft en speelt doet er dan toe.

Samen
Zonder enige schroom werd er verteld tijdens de bijeenkomsten. De verhalen klotsen bij Dunavie tegen de plinten. Wat een rijkdom! Het is duidelijk dat geen dag hetzelfde is als je werk draait om het creëren van een prettig thuis voor huurders. In een mix van humor en ernst werd het DNA van Dunavie in twee dagdelen blootgelegd. Een prachtige opbrengst en voor iedereen waardevol, want eerlijk is eerlijk … Hoe vaak zit je zo intensief met elkaar aan tafel om te praten over wat er écht leeft en speelt in je organisatie?

We zijn net als Dunavie trots op hun verhaal. Het staat als een huis en geeft precies weer waar ze vandaan komen, wat ze drijft en bezighoudt en welke ambities ze hebben. In hun eigen taal en met hun eigen voorbeelden. Dit verhaal helpt Dunavie koers te houden, om trouw te blijven aan hun DNA, maar wel met een gezonde dosis lef om te blijven veranderen.

Ben je nieuwsgierig geworden naar het Verhaal van Dunavie? Hieronder lichten we een tipje van de sluier op …


“Wij zijn Dunavie. Een woningcorporatie met een groot hart voor onze huurders. Wij bieden een prettig thuis aan mensen die zelf niet of moeilijk in hun huisvesting kunnen voorzien. Met meer dan 8000 woongelegenheden maken we het verschil voor de inwoners van de gemeente Katwijk. We zijn er trots op om als organisatie een belangrijke rol te kunnen spelen in de samenleving. …”

Kijk voor meer informatie over Dunavie op hun website.

Mijn naam is Sandra de Snoo, Communicatieprofessional bij USG MarCom. Ik ben strategisch communicatieadviseur en verhalenjager. Ik heb een talent voor observeren en luisteren. Persoonlijke verhalen ophalen, dat is wat ik het liefste doe. Achterhalen wat er écht omgaat in mensen en organisaties. Wat drijft mensen? Ik geloof erin dat mensen en organisaties groeien als ze zichzelf beter begrijpen. 

Copyright 2014 USG People