Skip To The Main Content

Nieuws en artikelen

Blijf op de hoogte van nieuws en artikelen van en over USG Professionals en haar expertisegebieden: Engineering, Finance, Legal en Marketing, Communication & Sales.

Twitteragent stelt niet gerust

28 december, 2017
Twitteren door wijkagenten leidt niet tot een veiliger gevoel bij de burger, zo blijkt uit onderzoek.

Tweets wijkagenten zorgen niet voor veiliger gevoel

Twitterende wijkagenten zorgen voor een positiever beeld van de politie, maar het twitteren zorgt er niet voor dat mensen zich veiliger voelen. Dat concludeert onderzoeker Imke Smulders in haar proefschrift ‘#Politie. Twittergebruik door wijkagenten en de veiligheidsbeleving van de burger’ voor de Open Universiteit.

Objectieve veiligheid is anders dan subjectieve veiligheid

Een veilige omgeving hoeft niet altijd als veilig te voelen, en andersom. Het veiligheidsgevoel van burgers komt vaak niet overeen met de daadwerkelijke objectieve veiligheid. En het kunnen inschatten van risico’s op bepaald slachtofferschap hoeft niet per se te leiden tot een onveilig gevoel. Er spelen veel meer factoren in de veiligheidsbeleving van de burger. Hoe veiligheidsbeleving tot stand komt, is nog niet bekend.

Communicatie speelt een belangrijke rol in de beleving

Smulders onderzocht de relatie tussen structureel gebruik van Twitter door wijkagenten en de veiligheidsbeleving van burgers. De wijkagent komt voor allerlei communicatieafwegingen te staan waarbij de juiste (woord)keuzes gemaakt moeten worden. Het hanteren van een bepaalde communicatiestrategie op een bepaald moment kan positief uitpakken, maar er bestaat ook een afbreukrisico wanneer er onbedoeld onhandig wordt gecommuniceerd.

Blauw op straat en/of op twitter?

Uit het onderzoek blijkt dat burgers willen dat de wijkagent zichtbaar, aanwezig en beschikbaar is. De politie is belangrijk in het verkleinen van onveiligheidsgevoelens, bijvoorbeeld door de geruststellende werking van ‘blauw op straat’. Mensen die actief zijn op Twitter vinden dat de aanwezigheid ook digitaal kan zijn. Zij geven aan dat burgers zelf ook iets kunnen doen aan veiligheid. Met social media kunnen burgers en politie samenwerken aan de veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Twittergebruik van de wijkagent geeft een positiever beeld van de politie, maar zorgt er niet voor dat mensen zich veiliger of onveiliger voelen. Als conclusie stelt Smulders dat twittergebruik door de politie bijdraagt aan het zichtbaarder en bereikbaarder maken van politie en wijkagent.

Bronnen: Binnenlands Bestuur, Open Universiteit, Nieuwsbrief 45, 7 december 2017
Copyright 2014 USG People