Skip To The Main Content

Nieuws en artikelen

Blijf op de hoogte van nieuws en artikelen van en over USG Professionals en haar expertisegebieden: Engineering, Finance, Legal en Marketing, Communication & Sales.

Overheid beveiligt e-mailverkeer

29 november, 2017

Ruim 60 procent van de overheidsdomeinen houdt zich aan de standaarden voor veilige e-mail en veilig internet. In 2015 was dat nog 35 procent.

Beveiliging e-mailverkeer

De overheid is goed bezig met het beveiligen van e-mailverkeer. Dat constateert Gerben Klein Baltink, voorzitter van het platform Internetstandaarden in ‘Koppelvlak’, het relatiemagazine van Logius, de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Overheid op de goede weg met beveiliging

In 2015 hield nog zo’n 35 procent van de overheidsdomeinen zich aan de standaarden voor veilige e-mail en veilig internet. Nu is dat 63 procent. “De overheid zit duidelijk op de goede weg, alleen het gaat te langzaam om de afspraak van 100 procent adoptie in 2017 te halen. Er mag dus wel een tandje bij”, constateert Klein Baltink.

Monitoren van rapportages

Volgens hem wordt bij e-mailbeveiliging vaak het monitoren van rapportages vergeten. “In logfiles kun je onder andere zien welke e-mails worden tegengehouden en hoe vaak. Dat is belangrijke informatie waarmee je ook de afzenders van die e-mails kunt helpen. Als je ze informeert kunnen zij hun instellingen verbeteren.”

Nieuwe wet voor modern en veilig internet

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken zei eerder dat overheidsorganisaties sneller moeten overschakelen op modern internet, met name op het gebied van beveiliging. Een wet die hem de mogelijkheid geeft dat af te dwingen, is in voorbereiding. Ook op andere vlakken wordt er gewerkt aan veilige e-mail van de overheid.

Eerbiediging brief- en telecommunicatiegeheim

E-mail en sms krijgen ook grondwettelijke bescherming. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het voorstel om artikel 13 van de Grondwet zo aan te passen dat ook voor telecommunicatie het briefgeheim geldt. Nu wordt nog gesproken van telefoon- en telegraaf geheim, in het aangenomen voorstel staat: 'Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheim.' Alleen na tussenkomst van een rechter (of in het belang van de nationale veiligheid) kan inbreuk op dit recht worden gemaakt. Dit geldt voortaan dus ook voor bijvoorbeeld sms of e-mail.

Het voorstel tot wijziging van de Grondwet is nu in eerste lezing aangenomen door beide Kamers. De Grondwetswijziging heeft in tweede lezing de steun van een twee derde meerderheid in beide Kamers nodig om aangenomen te worden.

Logius, Koppelvlak, nr 41, juli 2017 (online relatiemagazine)

Bronnen: Binnenlands Bestuur, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Logius

Copyright 2014 USG People