Skip To The Main Content

Nieuws en artikelen

Blijf op de hoogte van nieuws en artikelen van en over USG Professionals en haar expertisegebieden: Engineering, Finance, Legal en Marketing, Communication & Sales.

Lokale journalistiek geen rijkstaak

20 juli, 2017

Lokale media is geen overheidstaak. Dat is de opvatting van staatssecretaris Dekker.

Geen extra stimuleringsfonds lokale media

Staatssecretaris Dekker (OCW) ziet niets in een extra stimuleringsfonds voor lokale media. Dit blijkt uit antwoorden op Kamervragen. De Kamer stelde deze vragen omdat steeds meer gemeenten en gemeenteraden het moeten doen zonder verslaggeving door lokale journalistiek.

 

Lokale journalistiek verdwijnt

Steeds meer lokale kranten verdwijnen en redacties worden uitgekleed. Hierdoor zijn er steeds minder journalisten aanwezig bij de raadsvergaderingen. Verschillende gemeenten zijn daarom bezig om de lokale journalistiek te stimuleren. In dit licht vroegen Kamerleden aan het kabinet om een landelijk fonds ter stimulering van de lokale journalistiek. Staatssecretaris Dekker stelt echter dat er naast het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek geen extra fonds nodig is. ‘’We zien het niet als taak van de overheid om over te gaan op structurele subsidiering van private journalistieke organisaties,’’ aldus de staatssecretaris.  

Experiment Noordoostpolder met eigen verslaggever

Een van de gemeenten die experimenteert met het stimuleren van de lokale journalistiek is Noordoostpolder. Deze gemeente heeft zelf een raadsverslaggever ingehuurd die van alle vergaderingen verslag doet en het artikel aanbiedt aan onafhankelijke media. ‘’In het begin haalden ze hun neus op voor onze eigen berichtgeven, maar nu krijg ik telefoontjes waar het verslag blijft,’’ aldus de raadsgriffier.

Een experiment met een eigen raadsverslaggever in Heerenveen is na 1 jaar gestopt omdat de gratis aangeboden stukken te weinig aftrek vonden bij de media.

Experiment Leiden met stimuleringsfonds

In Leiden onderzoekt de raad of een stimuleringsfonds voor de lokale media haalbaar is. De gemeente Stichtse Vecht experimenteert met het toesturen van stukken aan afwezigen om zo journalisten over te halen om bij de vergaderingen aanwezig te zijn.

Gerelateerd:
Einde proef raadsverslaggever
Fonds lokale media

Bron: Raadslid.nu, Overheidsexpertis.nl
Copyright 2014 USG People