Skip To The Main Content

Nieuws en artikelen

Blijf op de hoogte van nieuws en artikelen van en over USG Professionals en haar expertisegebieden: Engineering, Finance, Legal en Marketing, Communication & Sales.

Google Jobs en de zoektocht naar toegevoegde waarde

22 mei, 2017
De lancering van Google Jobs afgelopen week maakt duidelijk dat arbeidsbemiddeling een nieuwe fase is ingegaan. Het draait niet langer meer puur om het koppelen van opdrachten en vacatures aan kandidaten - dat kan nu ook via Google - maar om veel meer. 

De Nieuwe economie

De economische crisis van 2008 bracht een ontwikkeling aan het licht die doen al geruime tijd aan de gang was. In februari 2009 kwam het boek ‘What Would Google Do?’ van Jeff Jarvis uit. Daarin schrijft hij over de regels van de ‘Nieuwe economie’. Jarvis zet Google neer als een bedrijf dat opereert volgens deze nieuwe set aan regels en daarmee een zeer succesvol wereldspeler is. Hij beschrijft een aantal toekomstscenario's onder de noemer ‘If Google ruled the world’. Nu, acht jaar later blijken veel van deze scenario’s geen toekomstmuziek meer. Afgelopen week werd Google Jobs in de Verenigde Staten gelanceerd. Daarmee verandert de markt waarin USG Professionals zich begeeft voorgoed.

Klein is het nieuwe groot

Een van de regels is: ‘small is the new big’. Google AdWords is het directe resultaat van deze nieuwe manier van denken. De ‘Oude economie’, gebaseerd op massa en schaarste, maakt plaats voor een economie van overvloed, gedreven vanuit platformen en netwerken die anderen faciliteren succesvol te zijn. Met AdWords was adverteren niet langer voorbehouden aan bedrijven die schaalvoordelen wisten te realiseren en het zich konden permitteren advertentieruimte te kopen. Kleinere bedrijven met een beperkt budget kunnen meedoen met de online veiling op specifieke zoekwoorden. Met deze gerichte targeting bereiken ze hun eigen doelgroep. Het ging van massamedia naar een massa aan niches.

Conversatiemarketing

Mensen weten elkaar online te vinden en te verbinden. Controle over assets en distributie zijn niet langer onderscheidend in de markt, net als bezit van kennis, intellectueel eigendom en producten. Van organisaties wordt verwacht dat zij zich openstellen en klanten in staat stellen samen met hen te creëren, distribueren, vermarkten en te servicen. De meest succesvolle organisaties van vandaag de dag zijn netwerkorganisaties die dat mogelijk maken. Het gesprek aangaan met relaties en klanten is een kernvaardigheid geworden voor organisaties.

Decentrale en open organisaties

Tussenpersonen die opereren in een ‘gesloten markt’ gebaseerd op controle en eigenaarschap over bronnen en relaties zijn gedoemd, zegt Jarvis. Zodra Google een directe verbinding legt tussen marktpartijen, vermindert de toegevoegde waarde van de tussenpersoon. Online businesses elimineren inefficiëntie. Voor organisaties actief in een transformerende markt is het essentieel om waarde te blijven toevoegen. Dat begint met het stellen van de juiste vraag: ‘What business are we in?’. 

Door het aanbieden van gratis diensten bouwt Google een schat aan data en informatie op waarmee het gebruikers op efficiënte manier kan targetten met advertenties. Het stelt zich daarvoor open voor iedereen. Het daagt organisaties uit om voort te  bouwen op het netwerk en de techniek van Google en officieel Google partner te worden.

De business van USG Professionals

What business is USG Professionals in? Die vraag stelde de directie zich een aantal jaar geleden en daaruit ontstond een vernieuwde toekomstvisie en strategie voor de organisatie. Van klassiek detacheren en werving & selectie naar een aanbieder van totaaloplossingen. Een strategie die past bij het nieuwe speelveld waar de regels van Google gelden. ​

  • We zijn een platform en netwerk van professionals die elkaar helpen en versterken. We werken met T-shaped teams van specialisten met brede kennis van organisaties en markten, vanuit het leidend principe ‘Wij Werken Samen’.
    We zijn strategisch kennispartner op het gebied van Legal, Finance en Marketing en Communicatie en delen onze markt- en vakkennis via online kanalen, bijeenkomsten en rondetafelgesprekken.
  • In plaats van mensen naar werk, brengen we het werk naar de mensen. We werken niet meer uitsluitend op locatie bij de klant, maar ook vanuit huis of service centres. Onze professionals werken vaak aan meerdere opdrachten tegelijk, in een team van specialisten en op basis van resultaatverplichting en fixed fees. 
  • USG Professionals bevindt zich in een netwerk- en kenniseconomie. Ze ontzorgt haar partners door het efficiënt uitvoeren van marcom, financiële en legal taken zodat organisaties zich kunnen concentreren op hun eigen kernactiviteiten. Dat is haar toegevoegde waarde.
     


Olga KruidhofOver de auteur
Mijn naam is Olga Kruidhof. Ik voel me thuis in een omgeving waar veel gebeurt. Ik ben goed in staat om vaneen ‘wollig probleem’ via een planmatig aanpak tot een heldere strategie te komen en dit door te vertalen naar concrete oplossingen. Afgelopen 10 jaar heb ik me gespecialiseerd in online marketing en -communicatie/social media. Als vaste marketing- en communicatie professional bij USG werk ik aan verschillende opdrachten bij profit en non-profit organisaties.

Bekijk hier het LinkedI​n profiel van ​Olga

Copyright 2014 USG People