Skip To The Main Content

Senior communicatieadviseur met ervaring verandercommunicatie, voor het programma eID

 • 's-Gravenhage
 • 0 uur
 • Fulltime
 • Freelance
 • donderdag 6 december 2018
Vacaturenummer: M2018000633

Direct solliciteren

Over de functie

Wij zijn opzoek naar een senior communicatieadviseur voor variabel aantal uur. Binnen het programma eID is behoefte aan het inrichten van communicatie om de programmadoelen te kunnen realiseren. Hierbij gaat het om het uitwerken van een communicatiestrategie en operationaliseren naar een communicatie-aanpak en -ondersteuning. Goed doordachte communicatie en slim gekozen kanalen en netwerken zijn essentieel voor een succesvolle implementatie van middelen en voorzieningen bij dienstverleners en voor activatie en ingebruikname door eindgebruikers. Goede coördinatie van communicatie door betrokken partijen, inclusief afspraken over timing is hierbij een randvoorwaarde voor het kunnen behalen van een optimaal resultaat. De senior communicatieadviseur zal deel uitmaken van een op te zetten transitiebureau waarin afstemming plaatsvindt tussen vertegenwoordigingen van alle betrokken partijen over de implementatie/transitie en ingebruikname.

 

Aard van de werkzaamheden:

 • Na consultatie met een vertegenwoordiging van dienstverleners, eindgebruikers en leveranciers opstellen van een communicatiestrategie. (Nb er bestaat reeds een op schrift gestelde communicatiestrategie, maar de kwaliteit is onvoldoende);
 • Het operationaliseren van de communicatiestrategie naar een aanpak.
 • Zorgdragen dat deze aanpak breed gedragen wordt;
 • Participeren in een transitiebureau en bewaken dat de communicatiestrategie wordt uitgevoerd aan de hând van de overeengekomen aanpak;
 • Het geven van gevraagd en ongevraagd advies over de communicatie rondom de implementatie/transitie en ingebruikname van nieuwe middelen;
 • Aanjagen van een vliegwiel van communicatie-activiteiten.
 • Samenwerken met andere communicatieteams.

Functie eisen

 • Strategisch en tactisch inzicht m.b.t. de inzet van communicatie in veranderprocessen
 • Communicatieve vaardigheden
 • Vermogen om consensus tussen partijen te bevorderen
 • Organisatorische vaardigheden

 

Persoonlijkheidskenmerken

 • Autoriteit op vakgebied
 • Begaafd in woord en geschrift
 • Initiatiefrijk
 • Makkelijk opbouwen van netwerken
 • Creatief

Over het bedrijf

Het programma eID heeft als doel het realiseren van een hoger veiligheidsniveau in de toegang tot digitale dienstverlening van (semi)overheid, waarmee een hoger niveau van informatiebeveiliging en privacybescherming wordt gerealiseerd.
Hiertoe wordt een stelsel ingericht en in werking gesteld waarbinnen voor personen de keuzëmogelijkheid bestaat om in het verkeer met de (semi)overheid verschillende elektronische identificatiemiddelen op een hoger
betrouwbaarheidsniveau te gebruiken, zowel publieke als één of meerdere private middelen. Vanuit het programma zijn enkele oplossingen technisch
gezien reeds ontwikkeld waarmee eindgebruikers op niveau substantieel en hoog kunnen inloggen. Voor de toetsing zijn diverse pilots uitgevoerd. De kaderwet Wet Digitale Overheid is opgeleverd en ligt voor ter behandeling in de Tweede Kamer. Het programma staat aan de vooravond van de implementatie bij ca. 1.300 dienstverleners.

Wat wij bieden

Deel deze vacature

Roos Freriks

06 18 19 25 95

Vestiging

USG MarComSales Utrecht

030-7501810
Euclideslaan 251
3584 BV Utrecht
Print deze vacature
Copyright 2014 USG People