Skip To The Main Content

Dag VAR, hallo DBA

04 februari, 2016

De Verklaring arbeidsrelatie gaat plaats maken voor de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Met ingang van 1 mei 2016 kan de fiscale arbeidsrelatie van freelancers, zzp’ers en ander zelfstandigen met hun opdrachtgevers in modelovereenkomsten vastgelegd worden.

1602-var

Schijnzelfstandigen aanpakken

De modelovereenkomsten verlenen opdrachtgevers zekerheid dat ze voor zelfstandigen die voor hen werken geen sociale premies hoeven af te dragen. In feite deed de VAR precies hetzelfde. Maar die bood ook ruimte voor misbruik, bijvoorbeeld in de vorm van schijnconstructies: verkapte dienstverbanden onder een zelfstandige vlag. Of zelfstandigen die fiscaal gezien niet volledig ondernemer zijn.
Tegelijkertijd legt de nieuwe aanpak de verantwoordelijkheid bij inhuur meer bij de opdrachtgever. Het werken met schijnconstructies brengt voor de opdrachtgever meer risico met zich mee.

Modelovereenkomst en maatwerk

De Belastingdienst stelt modelovereenkomsten op, in samenwerking met externe organisaties. Als opdrachtnemer kun je ook zelf met je opdrachtgever een overeenkomst opstellen en die eventueel ter beoordeling aan de Belastingdienst voorleggen. Dat is niet verplicht. Maar met een beoordeling is er zekerheid voor de opdrachtgever dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Een goedgekeurde overeenkomst is in principe vijf jaar geldig.
Als je voor meerdere opdrachtgevers gebruik maakt van dezelfde modelovereenkomst, kun je in je offerte of bevestiging eenvoudig verwijzen naar de site van de Belastingdienst waar die te vinden is.

Overgangsregeling

Opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen een jaar de tijd om over te stappen en met de nieuwe overeenkomsten te gaan werken. Vanaf 1 mei 2017 heeft de VAR definitief afgedaan. Als je in 2014 of 2015 een VAR hebt gekregen en je hetzelfde werk blijft doen onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden, kun je die VAR ook in 2016 gebruiken.

Meer weten?

Meer informatie over de DBA en modelovereenkomsten vind je op de website van de Belastingdienst. Uiteraard kun je over een overeenkomst ook overleggen met je contactpersoon bij USG MarComSales.

White paper 'Mens en Robot'

Digitalisering en robotisering veranderen de samenleving en dus ook de arbeidsmarkt. Op een ingrijpende manier, waarin verandering de enige constante factor zal zijn. De vakpers staat er bol van.

Hyperlink Download de ​white paper

VAR wordt Wet DBA

Wat betekent dit voor jou als opdrachtgever? Of voor jou als ZZP’er? Download gratis de brochure en je bent op de hoogte.

Hyperlink Download de ​brochure

Copyright 2014 USG People