Skip To The Main Content
USG Legal biedt advies en flexibele inzet van professionals als oplossing voor onze opdrachtgevers. Maatwerk is daarbij de standaard.

Eén van onze diensten is ondersteuning bij de implementatie van de AVG. Een speciaal opgeleide pool van privacy experts en functionarissen (FG) helpt organisaties bij de interpretatie van de wet en verzorgt (delen van) de uitvoering. Tevens bieden de experts hulp bij het inrichten van toekomstbestendige processen en werkwijzen 
 
1. USG Privacy Scan
De USG Privacy Scan is de basis voor iedere AVG implementatie. De scan brengt de stand van zaken binnen uw organisatie eenvoudig in kaart en biedt handvatten voor een gedegen implementatie.

• Praktijkcheck, documentencheck en interviews
• Rapport met aanbevelingen
• Implementatie van de aanbevelingen
2. Trainingen
2. Trainingen
Kennis en bewustwording zijn essentieel voor een goede AVG implementatie. De privacyregels zijn vaak abstract geformuleerd en complex. Tijdens onze trainingen helpen we uw medewerkers met de vertaalslag die nodig is om de regels in de praktijk optimaal en zo praktisch mogelijk na te leven.

• Awareness privacy training voor al het personeel
• Awareness privacy training specifiek voor HR en recruitment
• Awareness privacy training voor de business
3. FG
3. Functionaris voor de gegevensverwerking (FG)
Wij zien vaak dat organisaties geen mogelijkheid hebben om een functionaris aan te stellen, op te leiden én up to date te houden. USG Legal biedt op interim basis, op locatie of op afstand vanuit ons kantoor een functionaris die flexibel kan worden ingezet op het moment dat het nodig is. Veel organisaties zijn gebaat bij een functionaris, ook als het geen verplichting is. 

• Afhandeling datalekken
• Verzorgen jaarlijkse screening
• Aanspreekpunt voor alle privacy kwesties
4. Jaarlijkse screening
4. Jaarlijkse screening
Om volledig te voldoen aan de vele privacyregels, is een jaarlijkse screening onmisbaar. Het rapport bevat de status van de opvolging van de juridische verplichtingen binnen uw organisatie en voorziet in een eenvoudig stappenplan voor verbetering.
5. Interim privay jurist
5. Interim privacy jurist
Een volledige AVG implementatie is een tijdrovende klus die om extra capaciteit vraagt. Als de implementatie eenmaal staat is het onderhoud vaak goed in te regelen in de bestaande organisatie. Tijdens de implementatieperiode, ziekte van de vaste privacy jurist of in piekperiodes kan een gespecialiseerde interim privacy jurist uitkomst bieden en u ontzorgen.

Onze praktische aanpak
Wij geloven in een praktische aanpak voor de implementatie van de AVG, waarbij een bruikbare toepassing op de werkvloer centraal staat. Wat houdt deze solution precies in? 

Voordelen
Dossiers Up-to-date kennis over de nieuwe AVG wetgeving
Dossiers Een totaalpakket waarbij wij een compleet beeld opleveren
Dossiers De risico’s snel en efficiënt in beeld
Dossiers Oplossingen op maat, wij denken mee met de klant
Dossiers Praktische toepassingen voor de toekomst

​Wij zijn USG Legal Professionals
Wij geloven dat een groot vertrouwen in elkaar zorgt voor durf. De durf om zaken op onze eigen manier te doen. Wij komen tot de beste oplossingen door traditionele manieren van werken los te durven laten en te kijken naar wat past bij uw organisatie, vraagstukken en wensen. Zo kunt u zich richten op uw kerntaken en bereiken we samen het beste resultaat.

Meer weten of een offerte aanvragen?

Vragen?
Stel ze gerust aan:

Jolien Veenma
Senior Commercieel Consultant

foto-Jolien-Veenma

Bel of mail me:
jolien.veenma@usglegal.nl
06 20 54 19 43
Copyright 2014 USG People