Skip To The Main Content

Overleg over nepnieuws

07 december, 2017
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil samen met de media het verspreiden van nepnieuws tegengaan.

Overleg over nepnieuws

Minister in overleg met media over verspreiding nepnieuws

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil met media en technologiebedrijven in gesprek gaan hoe (heimelijke) politieke beïnvloeding via het verspreiden van nepnieuws kan worden tegen gegaan. Volgens de minister kunnen die bedrijven ‘een belangrijke rol spelen bij de afweging of er sprake is van bijvoorbeeld valse berichtgeving op social media’. Dat schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Ollongren meldt ook dat in het regeerakkoord 95 miljoen euro is vrijgemaakt voor het verbeteren van de digitale veiligheid.

Beïnvloeding van het publiek ‘vanuit Rusland’

Volgens de minister wordt vooral vanuit Rusland met nepnieuws geprobeerd de Nederlandse publieke opinie te beïnvloeden. “Nederland staat in het vizier van onder meer de Russische inlichtingendiensten”, schrijft de minister. Ze noemt de verspreiding van nepnieuws een gevaar voor Nederland. Zij noemt slechts één voorbeeld. Er zouden Russische pogingen zijn om de meningsvorming over de ramp met de MH17 te beïnvloeden. Zo was er een gefingeerde website met ‘desinformatie’ over MH17. Die site leek op een officiële Nederlandse overheidswebsite.

Verder kampen Nederlandse bedrijven met digitale aanvallen vanuit Rusland en zijn er structureel Russische inlichtingenofficieren in Nederland, die zich onder verschillende maatschappelijke groepen mengen om informatie te verzamelen en besluitvorming te beïnvloeden, aldus Ollongren. Het is voor het eerst dat een Nederlandse minister zo expliciet is over het gevaar van Russische inmenging in Nederlandse aangelegenheden.

In een rapport in april constateerde de AIVD ook al dat Rusland zich steeds meer bezighoudt met politieke beïnvloeding, door het verspreiden van desinformatie en propaganda. De AIVD sprak toen van ‘omvangrijke en hardnekkige digitale spionageaanvallen’.

Ook Europa constateert Russische inmenging

Ook in Europa wordt de Russische bemoeienis besproken. Tijdens een vergadering van Europese ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie verklaarde de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken dat in Catalonië de publieke opinie vanuit Rusland intensief is bespeeld via sociale media, om mensen voor onafhankelijkheid te laten stemmen en Spanje zodoende te destabiliseren. Ook een opperbevelhebber van de NAVO sprak tijdens die ontmoeting over een ‘destabiliseringscampagne’ vanuit Rusland.

En ook in Londen kwam premier May met een aanval op de Russische bemoeienis en betoogde dat de regering van president Poetin probeert om ‘vrije samenlevingen te ondermijnen’ met de verspreiding van nepnieuws en tweedracht te zaaien in de westerse wereld. "We weten waar u mee bezig bent en u zult uw doel niet bereiken", zei May aan het adres van president Poetin.

Beïnvloeding tegengaan met media en techbedrijven

Minister Ollongren wil om de tafel met media- en technologiebedrijven om dit soort praktijken te voorkomen. Facebook en Google zeggen tegen de NOS dat ze ‘uiteraard bereid zijn om met de minister in gesprek te gaan’. De twee bedrijven wilden verder nog niet inhoudelijk reageren.

Brief minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 13 november 2017

Bronnen: NOS, Villa Media
Copyright 2014 USG People