Skip To The Main Content

Rechtspraak 2.0 vereist rechter 2.0

17 juni, 2016

De digitalisering maakt de rechtspraak efficiënter en biedt meer mogelijkheden voor maatwerk. Het verandert ook de werkwijze van de rechter.

leg-1606-digitale-rechtzaak

Rechter moet begrijpelijker en toegankelijker worden

Nederlanders zijn (zeer) tevreden over de rechtspraak, zo blijkt uit onderzoeken door Ipsos. Om dat zo te houden moeten rechters zichzelf als het ware opnieuw uitvinden. Ze moeten begrijpelijker en toegankelijker worden, aldus Tanja Dompeling, manager Kwaliteit en Innovatie (KEI) rechtspraak, op het congres Online Dispute Resolution in het Vredespaleis in Den Haag.

Rol van de rechter verandert

Dompeling sprak over de modernisering van de rechtspraak en voorziet een grote verandering in de rol van de rechter. Mede door de digitalisering kan de rechter in rechtszaken veel meer regie voeren over het hele proces. Daarvoor heeft hij straks meer mogelijkheden dankzij de nieuwe wetgeving die digitaal procederen mogelijk maakt. Zo biedt de nieuwe basisprocedure ruimte om efficiënter te procederen en is het mogelijk maatwerk toe te passen.

Sneller, begrijpelijker, toegankelijker

Volgens Dompeling moet de rechtspraak de digitalisering aangrijpen om de rechtspraak sneller, begrijpelijker en toegankelijker te maken. Te denken valt aan het starten en volgen van een rechtszaak thuis vanachter de computer. Dompeling lichtte toe dat er bewust is gekozen voor een stapsgewijze invoering van digitale procedures. “Eerst moet een systeem zich hebben bewezen, voordat we opschalen. Het digitaliseren van papieren procedures is slechts een eerste stap. “Op termijn zal ons werk door technische en maatschappelijke ontwikkelingen nog veel meer veranderen.”

Transparante rechtspraak

Erik Boerma, programmaleider KEI Toezicht, sprak tijdens het congres over een andere taak van rechters dan het pure rechtspreken: het toezicht houden op faillissementen en bewindvoering. Curatoren kunnen inmiddels bij alle Nederlandse gerechten digitaal informatie uitwisselen met gerechten. Voor curatoren is dit handig en efficiënt en rechters-commissarissen stelt het beter in staat toezicht te houden. En de gefailleerden zelf kunnen makkelijker volgen wat er allemaal gebeurt in het faillissement wat de gang van zaken rond faillissementen transparanter maakt.

Bron: De Rechtspraak

Copyright 2014 USG People