Skip To The Main Content

VOG vaker weigeren

21 maart, 2016

De afgifte van een VOG kan straks ook worden geweigerd als iemand nooit veroordeeld is. Dat meldt staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie.


Ook weigering VOG bij geen veroordeling

De afgifte van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), waaruit blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar oplevert voor het vervullen van een functie, kan straks ook worden geweigerd als iemand nooit veroordeeld is. Dat liet staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie onlangs weten.

Strijdige gedragingen met de functie

Het voorstel van de staatssecretaris houdt in dat een VOG straks ook geweigerd kan worden als iemand in politiesystemen of -dossiers voorkomt met zaken die in strijd zijn met de functie of werkzaamheden waarvoor een VOG nodig is. Nu nog kan een VOG alleen geweigerd worden als iemand veroordeeld is of een strafbeschikking heeft gekregen voor gedrag dat niet samengaat met het werk waarvoor de VOG is aangevraagd.

Uitholling rechtsstaat

Niet iedereen is gecharmeerd van deze verandering. Sommige strafrechtadvocaten vinden zelfs dat de rechtsstaat op deze manier wordt uitgehold. Zij vinden het gevaarlijk dat de overheid straks zelf bepaalt of iemand schuldig is aan bepaalde feiten, zonder dat de rechter eraan te pas is gekomen.

Screening door sectoren

De staatssecretaris wil het voor sectoren – onder strikte voorwaarden – ook mogelijk maken om hun personeel periodiek of continu te screenen. De keuze voor VOG-screening blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de sector en het ministerie van Veiligheid en Justitie. De sector moet kunnen aantonen waarom een VOG gewenst is en of daarbij politiegegevens gebruikt moeten worden en of periodiek of continue screening wenselijk is. De screening moet proportioneel zijn en aanvullend aan het integriteitsbeleid van een branche. Ook moet het voor de aanvrager altijd duidelijk zijn welke bronnen er worden geraadpleegd. Het afwijzen op basis van politiegegevens kan alleen in uitzonderlijke gevallen. Bijvoorbeeld voor bepaalde functies in het gevangeniswezen.

Onterechte angst voor weigering VOG

Er zijn signalen dat jongeren geen VOG aanvragen uit angst voor weigering. In 2015 werd 0,3 procent ofwel 555 van de ruim 185.000 VOG’s voor jongeren geweigerd. Om deze angst en onduidelijkheid bij jongeren weg te nemen, gaat het ministerie samen met de betrokken sectoren extra voorlichting geven.

Bronnen: Ministerie van Veiligheid en Justitie, Crimesite.nl

Copyright 2014 USG People