Skip To The Main Content

Startupbootcamp begint met een goed idee

‘Een eigen bedrijf starten, zou ik het kunnen? Zou ik het durven? Ik vraag me af hoe ik het zou aanpakken. Een goed idee is uiteraard een minimale vereiste, daar zit meteen de grootste uitdaging. Ideeën ​heb ik zat, mijn twijfel zit hem in de uitvoerbaarheid van bijvoorbeeld die wasmachine die de schone was gestreken en opgevouwen weer in de kast legt.

Ervan uitgaande dat ik opeens wordt ingegeven door het perfecte idee, wat dan? Welke stappen moet ik dan doorlopen? Hoe kom ik aan financiële middelen? Wie betrek ik bij mijn ideeën? Welke kwaliteiten heeft mijn bedrijf nodig? Hoe bepaal ik mijn potentiele afzetmarkt? Het zijn tal van vragen die door ​mijn hoofd gaan terwijl ​ik onderweg ben naar de Hightech Campus in Eindhoven.

Op het programma staan de selectiedagen van Startup Bootcamp Hightech XL. De komende dagen worden twintig technische startups geïnterviewd door ruim honderd mentoren met expertise op het gebied van markten, product development, teamsamenstelling en techniek. Ik ben benieuwd in hoeverre de teams zich hebben beziggehouden met alles wat er komt kijken bij de succesvolle lancering van een startup. Ze zijn ieder geval al verder dan ik: ze hebben stuk voor stuk een goed product.

Besluitvorming

Ik ben een van de mentoren en bevraag de startups tijdens de selectiedagen over het onderwerp ‘team’. Ik ben benieuwd naar de wijze waarop het team is gevorm en hoe ze zich hebben georganiseerd. In welke mate is men zich bijvoorbeeld bewust van de krachten en valkuilen binnen het team en op welke wijze worden beslissingen genomen? Ik geef ze ook advies. Vertrouwen in elkaar, wederzijds respect, stressbestendigheid en flexibiliteit zijn allemaal succesfactoren voor een team en dragen bij aan de mate van succes van de startup. Vooral in een team met meerdere (gelijkwaardige) oprichters is het belangrijk dat men elkaar durft aan te spreken en uiteindelijk een besluit kan nemen.

Teamdynamiek

Tijdens de interviews merk ik dat de meeste startups vooral bezig zijn geweest met de rollen binnen het team. De teams zijn zich veelal nog onbewust van de dynamiek binnen het team. Ik vraag ze dan ook steevast naar de besluitvorming in hun team. Dit is een mooi proces om de dynamiek te achterhalen.

Zo ​is er een startup team dat bestaat uit vijf verbaal sterke en eigenwijze mannen, die regelmatig discussies hebben over de te volgen koers. Deze discussies ​duren soms dagen en niemand wilde toegeven, met als gevolg dat er dus ook geen besluiten worden genomen. Uiteindelijk ​word in dit team, gelukkig bestaande uit een oneven aantal leden, middels een stemming een keuze ​gemaakt. Ondanks het goede idee dat dit team heeft, beoordeel ik deze startup als team niet geschikt om deel te nemen aan het programma. In het drie maanden durende accelerator programma moeten vele beslissingen onder druk genomen worden. Ik zie ze het niet doen.

Gouden boekje

Het volgende interview ​is met een jong team uit Eindhoven, dat overigens een totaal ander idee voor hun startup h​eeft. Het contrast met het vorige team is voelbaar. De energie spat eraf. Een van de teamleden vertelt dat hij continu ingevingen krijgt en die noteert in zijn gouden ideeënboekje. De ideeën legt hij vervolgens voor aan zijn collega’s die goed in staat zijn om de haalbaarheid van zijn ideeën te beoordelen. Zowel de karakters als de expertises vullen elkaar goed aan in dit team en men heeft duidelijk vertrouwen in elkaar. De besluitvorming ​verloopt effectief en respectvol. Ondanks dat deze startup niet bewust bezig ​is geweest met de dynamiek binnen het team, staat het als een huis. Ik weet zeker dat dit team de druk van het acceleratorprogramma goed aan kan en er gezamenlijk een succes van gaat maken.

Klaar voor de start

Mede op basis van de beoordelingen van de mentoren worden er elf startups geselecteerd om deel te gaan nemen aan de accelerator die in september van start gaat. Het doel is om drie maanden later klaar te zijn om investeerders te trekken en de markt te betreden.

Als ik terugrijd denk ik terug aan de vragen die ik op de heenweg had. Alle startups hebben in vier dagen tijd veel bruikbaar advies en inzicht gekregen in alles wat komt kijken bij het succesvol in de markt zetten van hun product. Ook zijn ze geïntroduceerd bij een breed netwerk aan potentiele afnemers, partners, investeerders en mentoren. Ik heb zelf de afgelopen dagen ook veel geleerd van de startups en mijn collega-mentoren, nu alleen dat goede idee nog.’

Over de blogger

Vanessa Bernhart-Verlaan is Business Process Manager voor USG Professionals met ​een focus op innovatie. Eerder deed zij ervaring op bij Start People, Martinair en de Luchtverkeersleiding Nederland. De centrale vraag die haar dagelijks bezig houdt: hoe kunnen we efficiënter en effectiever werken en hoe kunnen innovatieve oplossingen daarbij helpen. Vanessa staat bekend als een open humorvolle collega met een pragmatische aanpak. 

Copyright 2014 USG People