Skip To The Main Content

Disclaimer

USG Finance Professionals is een handelsnaam van USG Finance Professionals B.V. en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34124039.

Inhoud

USG Finance Professionals heeft de informatie op deze website met veel zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie incorrect en/of incompleet is. Tevens behoudt USG Finance Professionals te allen tijde het recht om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen in de getoonde informatie aan te brengen.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. USG Finance Professionals kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. USG Finance Professionals aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de hierop verstrekte informatie. USG Finance Professionals aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht aard en omvang van de schade en ongeacht de grondslag voor aansprakelijkheid, die het gevolg is van het gebruik van deze website, de hierop verstrekte informatie en van beslissingen die hierop zijn gebaseerd uitgaande van de juistheid van deze informatie, ook als deze incorrect en of incompleet is. USG Finance Professionals aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door USG Finance Professionals worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van USG Finance Professionals.

Auteursrechten

De auteursrechten van alle teksten, afbeeldingen en informatie op deze website rusten bij USG Finance Professionals. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van USG Finance Professionals omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoelt in art 15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing. 

Copyright 2014 USG People