/* End Google Tag Manager */
Skip To The Main Content

Creo-WindchillPLM & CAD

Partner voor de maakindustrie

Uw productdata worden met de dag complexer en omvangrijker, maar hoe halen u en uw team de juiste informatie uit die enorme hoeveelheid data? Kostbare tijd en vaak ook geld gaan verloren door onnodig zoeken naar de juiste data, en door gebruik van gegevens die niet meer up-to-date zijn. Product Lifecycle Management (PLM) biedt uw organisatie de handvatten om gefaseerd invulling te geven aan continue groei en verbetering. De technisch professionals van PLM & CAD helpen u hierbij via advies, support en training. Als het aankomt op kennis van PTC-software, behoort PLM & CAD tot de absolute top.

Van advies tot training

Onze gecertificeerde professionals nemen uw processen onder de loep, brengen uw uitdagingen in kaart op basis van proces-assessments en helpen u om PTC-software maximaal te benutten. Naast advies en support zetten we vooral in op training van uw medewerkers. Want een oplossing is pas echt een oplossing als deze succesvol wordt toegepast door iedere medewerker. Met onze klantgerichte aanpak bouwen we iedere dag verder aan tevreden klanten; daarom zijn onze klanten ook vaak onze ambassadeurs.

De voordelen van samenwerken met USG Engineering PLM & CAD:

 • Kortere doorlooptijden
 • Minder kans op fouten 
 • Hoge kwaliteit
 • Verbetering van de efficiency door heldere processen en goede trainingen
 • Productgerelateerde informatie altijd up-to-date en overal beschikbaar
 • Optimaal beheer van versies, revisies en wijzigingsbesluiten, ondanks vele wijzigingen en herhalingen
 • Complete dienstverlening: van advies en training tot projectmanagement en nazorg

Platinum Strategisch Service Partner in Windchill® en Creo®

USG Engineering PLM & CAD ontwikkelde een stevige reputatie in de Benelux door als eerste te investeren in kennis van de Creo®- en Windchill®-technologie. Mede hierdoor is USG Engineering PLM & CAD door PTC benoemd tot Platinum Strategisch Service Partner (SSP) van de Benelux. Dit is de hoogste partnerstatus die PTC biedt.

PTC logo's PLM&CAD USG Engineering

Contactgegevens

Christiaan Renzema
T: +31 (0)6-46186315

Bezoekadres PLM & CAD

Flight Forum 128
5657 DD Eindhoven
info@plmcad.usgengineering.nl

PLM & CAD oplossing zonder poespas

by User Not Found | okt 15, 2014

De uitdaging

Thales Nederland – onderdeel van Thales Groep – ontwerpt en produceert professionele systemen voor defensie en beveiliging zoals geavanceerde radar- en communicatiesystemen. Thales wil dat zijn engineers zich continu blijven ontwikkelen. Een upgrade van veelgebruikte software zoals PTC Windchill en Creo Parametric is daarbij een dankbare gelegenheid.

De oplossing

Al een aantal jaren zijn de experts van USG Engineering PLM & CAD voor Thales de aangewezen partij om dit soort upgrades te begeleiden. Het doel? Zorgen dat de engineers de nieuws functionaliteiten en werkwijzen zo snel mogelijk onder de knie krijgen. Zodat ze weer efficiënt en effectief hun werk kunnen doen. USG Engineering trainde alle engineers die gebruik maken van CAD & PLM. De trainers behandelen alleen zaken die de engineers ook daadwerkelijk in de praktijk gebruiken. Belangrijke aspecten tijdens de trainingen zijn:

 • Nieuwe functionaliteiten en werkwijzen
 • Wijzigingen in de user-interface
 • Vertaling van de huidige werkwijzen naar de nieuwe werkwijzen.
 • Functionele praktische tips

Het resultaat

Dankzij de praktische trainingsaanpak van de experts van USG Engineering blijven de engineers van Thales Nederland – op efficiënte en effectieve wijze – op het vereiste niveau. We werken inmiddels al een aantal jaren op een prettige manier met elkaar samen.

Over de samenwerking

"De experts van USG Engineering denken graag mee en bieden in de praktijk bewezen oplossingen. Het feit dat zij Strategic Services Partner van PTC is biedt veel mogelijkheden. Het is prettig dat zij de flexibiliteit en gedrevenheid tonen om tot een goed eindresultaat te komen." Han Wientjes, Technical Authority, Thales Nederland.

192 comments

Leave a comment
 1. techi | mei 20, 2019
  I have started late started a blog, the data you give on this webpage page has helped me on an incomprehensibly vital level. use norton renewal discount codebullguard antivirus for ipad ,kaspersky coupon code ,tidebuy promo code,panda malware ,ohana furniture coupon code,avg vpn discount ,chi coupon code,cupshe discount code April 2019,active target promo codesnorton by symantec coupon,tidebuy coupon so that you can save money.
 2. john dear | apr 23, 2019
  impressive content    $1 web Hosting    Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info
 3. kay | mrt 21, 2019
 4. NAHA | feb 28, 2019
  It's really a wonder that I haven't dropped all my ideals, because they seem so absurd and impossible to carry out. sari kurma recommended
 5. ase | feb 05, 2019
 6. ahmed | feb 04, 2019
  Pleasant to visit your blog once more, it has been a very long time for me. Well this article i've been hung tight for such a long time. I require this article to finish my task in the school, and it has same theme with your article. Much obliged, incredible offerAirconditioning
 7. ahmed | feb 03, 2019
  Extraordinary post, and incredible site. A debt of gratitude is in order for the data!Zonnepanelen Leuven
 8. ahmed | feb 03, 2019
  best artical i ever read so much intresting facts i found from our artical thanksZonnepanelen installateur
 9. Gerald A. Hibbert | feb 02, 2019
  Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts.naturally plus izumio review
 10. ahmed | feb 01, 2019
  the blog stacks too snappy for me on Internet travelerSelf Assessment Tax Return Tax Advisors
 11. foxit advanced pdf editor activation key | feb 01, 2019
  I was interested in this blog. Thank you for sharing the blog here. foxit advanced pdf editor activation key
 12. ahmed | jan 31, 2019
  Hi, Nice, this is exceptionally noteworthy blog entry. I read this, Get great data and exceptionally stunning it. Such a large number of individuals like and me.Self Assessment Tax Return Accountants
 13. ase | jan 30, 2019
  Go to jasa seo bergaransi now. Or order the service at jasa seo web bagus.
 14. Sophie Miller | jan 30, 2019
  Os doy las gracias por la información! Yo estaba buscando y no podía encontrar. Usted me ayudó! 192.168.o.1
 15. Robinjack | jan 29, 2019
  This one is great. keep doing awesome!.. Tax Investigation Self Employed
 16. Robinjack | jan 29, 2019
  Exceptionally helpful post. This is my first time i visit here. I discovered such a variety of fascinating stuff in your web journal particularly its exchange. Truly its extraordinary article. Keep it up.  Tax Investigation Self Employed
 17. Robinjack | jan 29, 2019
  Incredible articles and awesome design. Your blog entry merits the greater part of the positive input it"s been getting.  Tax Investigation Self Employed
 18. Robinjack | jan 29, 2019
  Much obliged to you for some other instructive site. The spot else might just I understand that sort of data written in such a flawless strategy? I have an endeavor that I am essentially now running on, and I"ve been at the look out for such data.  Tax Investigation Self Employed
 19. Robinjack | jan 29, 2019
  much obliged to you for an incredible post.  Tax Investigation Self Employed
 20. ahmed | jan 28, 2019
  I was taking a gander at a portion of your posts on this site and I consider this site is extremely informational! Keep setting up..Self Assessment Tax Return Accountants London
 21. ahmed | jan 28, 2019
  I can't peruse articles online constantly, anyway I'm upbeat I did today. This is amazingly carefully formed and your centers are especially conveyed. Generous, totally never stopped making.Self Assessment Tax Return Accountants Brighton
 22. Yvonne Gaertner | jan 27, 2019
  Please share more like that.Trigona.se
 23. ahmed | jan 26, 2019
  You have a certified limit with regards to making one out of a benevolent substance. I like how you think and the manner in which you address your points of view in this article. I agree with your attitude. Thankful to you for sharing.Zonnepanelen kopen
 24. ahmed | jan 25, 2019
  Howdy! Decent stuff, do update me as often as possible when you post again something like thisZonnepanelen bedrijf
 25. bilal khan | jan 25, 2019
  It's strikingly a marvelous and satisfying piece of information. I am satisfied that you in a general sense enabled this strong data to us. On the off chance that it's not all that much burden stay us sway forward thusly. Thankful to you for sharingluxury resort
 26. ahmed | jan 24, 2019
  I will welcome every one of my companions to your blog, you truly got an extraordinary blog .Professionele website laten maken
 27. ahmed | jan 24, 2019
  I will welcome every one of my companions to your blog, you truly got an extraordinary blog .Website laten maken
 28. Willie D. Franks | jan 24, 2019
  These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future..Honeywell
 29. ahmed | jan 23, 2019
  I just got to this shocking site in the moderately later past. I was truly gotten with the bit of advantages you have here. Colossal thumbs up for making such splendid blog pageSelf Assessment Tax Return Accountants Crawley
 30. Robinjack | jan 23, 2019
  Exceptionally fascinating web journal. Alot of websites I see nowadays don't generally give anything that I'm occupied with, however I'm most definately keen on this one. Recently believed that I would post and let you know.  Tax Investigation Specialists
 31. Robinjack | jan 23, 2019
  i cherish perusing this article so beautiful!!great work!  Tax Investigation Specialists
 32. Robinjack | jan 23, 2019
  i read a considerable measure of stuff and i found that the method for composing to clearifing that precisely need to say was great so i am awed and ilike to come back again in future..  Tax Investigation Specialists
 33. Robinjack | jan 23, 2019
  i truly like this article please keep it up.  Tax Investigation Specialists
 34. Robinjack | jan 23, 2019
  I just couldn't leave your site before letting you know that I genuinely delighted in the top quality data you present to your guests? Will be back again often to determine the status of new posts.  Tax Investigation Specialists
 35. John G. Weed | jan 23, 2019
  I was surfing net and fortunately came across this site and found very interesting stuff here. Its really fun to read. I enjoyed a lot. Thanks for sharing this wonderful information.Flowers
 36. bilal khan | jan 22, 2019
  It's incredibly an unfathomable and pleasing piece of data. I am fulfilled that you simply allowed this solid information to us. If it's not too much bother stay us jump forward thusly. Appreciative to you for sharinghttps://fairviewgolf.net/2018/12/10/fallout-76-whitespring-golf-club-camp/
 37. ahmed | jan 22, 2019
  I think this is a great article. You make this data fascinating and locks in. You give perusers a great deal to consider and I value that sort of composing.Self Assessment Tax Return Accountants East Grinstead
 38. Enrique B. Jensen | jan 21, 2019
  Thanks you very much for sharing these links. Will definitely check this out..Reasons for hair loss
 39. Enrique B. Jensen | jan 21, 2019
  Your website is really cool and this is a great inspiring article.Flowers
 40. Robinjack | jan 19, 2019
  Truly an incredible expansion. I have perused this magnificent post. A debt of gratitude is in order for sharing data about it. I truly like that. Much obliged so parcel for your assemble.  Tax Investigation Self Assessment
 41. Robinjack | jan 19, 2019
  I truly delighted in perusing this post, huge fan. Keep doing awesome me when would you be able to distribute more articles or where would I be able to peruse more on the subject?  Tax Investigation Self Assessment
 42. Robinjack | jan 19, 2019
  Awesome review, I am a major devotee to remarking on web journals to educate the web journal scholars realize that they've added something beneficial to the internet!..  Tax Investigation Self Assessment
 43. Robinjack | jan 19, 2019
  I know your aptitude on this. I must say we ought to have an online examination on this. Composing just remarks will close the dialog straight away! What"s more, will confine the advantages from this data.  Tax Investigation Self Assessment
 44. Robinjack | jan 19, 2019
  The post is composed in exceptionally a decent way and it contains numerous helpful data for me. Tax Investigation Self Assessment
 45. bilal khan | jan 19, 2019
  This is incredibly charming substance! I have taken a lot of joy in discovering you and your friends and family. You are unprecedentedhttps://fairviewgolf.net/2018/10/19/golf-clash-tips-wind-guide-2-0/
 46. ahmed | jan 19, 2019
  i learn so much from this artical i just love your content soo amaing come again and againZwembadbouwer Limburg
 47. ahmed | jan 19, 2019
  i learn so much from this artical i just love your content soo amaing come again and againZwembadbouwer Limburg
 48. ahmed | jan 19, 2019
  i learn so much from this artical i just love your content soo amaing come again and againZwembadbouwer Limburg
 49. bilal khan | jan 18, 2019
  This is incredibly charming substance! I have taken a lot of joy in discovering you and your friends and family. You are unprecedentedLPW zwembad
 50. ahmed | jan 18, 2019
  Great post!! Your examinations are exceptional. It shows up you have the rich finding out about this domain. Allow me to tell that you have formed an astonishing article. Keep up the extraordinary composed work.Inox zwembad

  Leave a comment

  Copyright 2014 USG People