/* End Google Tag Manager */
Skip To The Main Content

Creo-WindchillPLM & CAD

Partner voor de maakindustrie

Uw productdata worden met de dag complexer en omvangrijker, maar hoe halen u en uw team de juiste informatie uit die enorme hoeveelheid data? Kostbare tijd en vaak ook geld gaan verloren door onnodig zoeken naar de juiste data, en door gebruik van gegevens die niet meer up-to-date zijn. Product Lifecycle Management (PLM) biedt uw organisatie de handvatten om gefaseerd invulling te geven aan continue groei en verbetering. De technisch professionals van PLM & CAD helpen u hierbij via advies, support en training. Als het aankomt op kennis van PTC-software, behoort PLM & CAD tot de absolute top.

Van advies tot training

Onze gecertificeerde professionals nemen uw processen onder de loep, brengen uw uitdagingen in kaart op basis van proces-assessments en helpen u om PTC-software maximaal te benutten. Naast advies en support zetten we vooral in op training van uw medewerkers. Want een oplossing is pas echt een oplossing als deze succesvol wordt toegepast door iedere medewerker. Met onze klantgerichte aanpak bouwen we iedere dag verder aan tevreden klanten; daarom zijn onze klanten ook vaak onze ambassadeurs.

De voordelen van samenwerken met USG Engineering PLM & CAD:

 • Kortere doorlooptijden
 • Minder kans op fouten 
 • Hoge kwaliteit
 • Verbetering van de efficiency door heldere processen en goede trainingen
 • Productgerelateerde informatie altijd up-to-date en overal beschikbaar
 • Optimaal beheer van versies, revisies en wijzigingsbesluiten, ondanks vele wijzigingen en herhalingen
 • Complete dienstverlening: van advies en training tot projectmanagement en nazorg

Platinum Strategisch Service Partner in Windchill® en Creo®

USG Engineering PLM & CAD ontwikkelde een stevige reputatie in de Benelux door als eerste te investeren in kennis van de Creo®- en Windchill®-technologie. Mede hierdoor is USG Engineering PLM & CAD door PTC benoemd tot Platinum Strategisch Service Partner (SSP) van de Benelux. Dit is de hoogste partnerstatus die PTC biedt.

PTC logo's PLM&CAD USG Engineering

Contactgegevens

Christiaan Renzema
T: +31 (0)6-46186315

Bezoekadres PLM & CAD

Flight Forum 128
5657 DD Eindhoven
info@plmcad.usgengineering.nl

Maurice van Hout ziet de maakindustrie ingrijpend veranderen

by User Not Found | feb 12, 2015

Maakindustrie 4.0: het draait om kennis en het behoud ervan

Maurice van HoutProducten worden complexer, de prijzen en levertijden staan onder druk en ook de regeldruk neemt toe. Deze krachten staan soms haaks op elkaar. Daardoor moeten machinebouwers vooral slimmer gaan werken en niet harder. De maakindustrie in Nederland maakt zich op voor Industrie 4.0.

Dat stelt het in de maakindustrie gespecialiseerde onderdeel PLM & CAD Consultants van USG Engineering Professionals, bij monde van expert Maurice van Hout. Hij reageert daarmee op berichten dat de maakindustrie in Nederland opleeft, onder meer door reshoring. “We gebruiken de term maakindustrie, echter het puur maken of produceren van een product vormt een steeds kleiner onderdeel van het proces. Slim ontwerpen en ontwikkelen zijn belangrijkere zaken geworden voor de Nederlandse industrie”, aldus Van Hout.

Hij signaleert daarmee andere, nieuwe uitdagingen voor de maakindustrie. De zogenoemde Smart Industrie of Industrie 4.0 stelt nieuwe eisen aan personeel, toeleveranciers en andere stakeholders in het productontwikkelingsproces.

Complexer

Er is een duidelijke verschuiving in de maakindustrie opgetreden, signaleert Van Hout. “Van produceren naar innoveren. Om dat te verduidelijken kunnen we het voorbeeld van een eenvoudige balpen nemen. Geen complex product, waarvan er vele duizenden in productie worden gemaakt. De focus zal dus liggen op de logistieke keten waarbij een Enterprise Resource Planning (ERP) systeem onmisbaar is. Producten worden complexer en bevatten vele duizenden onderdelen en zijn vaak voorzien van software en elektronica. Het volume is laag en de ontwikkeltijd is lang met veel wijzigingen. Hiervoor is een Product Lifecycle Management (PLM) systeem onmisbaar geworden. Combineer dit met Service en Internet of Things (IoT) en de Industrie 4.0 is een feit.”

Andere competenties

Automatisering vraagt ook om andere competenties, bijvoorbeeld als het gaat om kennis van ICT en software. “Training en scholing is een belangrijke factor. Verder wordt van bedrijven steeds meer flexibiliteit gevraagd en dit komt vroeg of laat ook neer bij het personeel”, aldus Van Hout.

Arbeidsflexibiliteit

Op het vlak van personeel is de flexibele schil al jaren een bekend fenomeen, die op kan lopen tot ongeveer een kwart van het personeelsbestand. “Om het behoud van kennis te waarborgen, worden steeds vaker, in samenwerking met bijvoorbeeld USG Engineering, pools opgezet om personeel, dat in slechte tijden niet ingezet kan worden, niet uit het oog te verliezen. Arbeidsflexibiliteit is belangrijk voor de maakindustrie, maar behoud van kennis mogelijk nog belangrijker.

728 comments

Leave a comment
 1. ahmed | jul 15, 2019
  A debt of gratitude is in order for making this site and decent and eminent postForest Row Accountants
 2. ahmed | jul 15, 2019
  This is an awesome site and I will definitely prescribe to my companions.Forest Row Accountants
 3. Keira Tayor | jul 15, 2019
  Any good book should adhere to those criteria according to which you will evaluate it. You can learn more about it by availing our evaluative essay writing help. he hand-picked persuasive essay writers of EssayAssignmenthelp.com.au are here to help you out. Would you like to burn the midnight oil to write the essay, or enjoy a sound sleep while we take care of your essay worries? We have 500+ highly qualified writers on board. They hail from the field of academics and are well-versed with the complications involved in writing an analytical essay.
 4. lone flongi | jul 15, 2019
  Thank you for another essential article. Where else could anyone get that kind of information in such a complete way of writing.professional academic writing services
 5. lone flongi | jul 14, 2019
  I enjoyed reading your article and found it to be informative and to the point. Thank you for not rambling on and on just to fill the page. getfreestuffonlinenow.com: free stuff by mail with free shipping
 6. asdsd | jul 14, 2019
  I just couldn't leave your website before telling you that I truly enjoyed the top quality info you present to your visitors? Will be back again frequently to check up on new posts. nemzetközi szállítmányozás árak
 7. asdasd | jul 14, 2019
  Thank you again for all the knowledge you distribute,Good post. I was very interested in the article, it's quite inspiring I should admit. I like visiting you site since I always come across interesting articles like this one.Great Job, I greatly appreciate that.Do Keep sharing! Regards, international freight forwarding
 8. asdsad | jul 13, 2019
  This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value. Im glad to have found this post as its such an interesting one! I am always on the lookout for quality posts and articles so i suppose im lucky to have found this! I hope you will be adding more in the future... Vegan Restaurant in Pirenópolis
 9. asd | jul 13, 2019
  I have read your article, it is very informative and helpful for me.I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it.. restaurante em Pirenopolis
 10. sajid | jul 13, 2019
  Your approach to this topic is unique and informative. I am writing an article for our school paper and this post has helped me a lot. Cheers55 printing for cheap
 11. bilal khan | jul 13, 2019
  Brilliant blog entry. This is outright enchantment from you! I have never observed a more awesome post than this one. You've truly filled my heart with joy today with this. I trust you keep this up!Crawley Accountants
 12. Heena | jul 13, 2019
 13. Pinky Bansal | jul 13, 2019

  I should need to thank you for the undertakings you have made in molding this article. I am confiding in a comparable best work from you later on what's more. Keep sharing! 

  Escorts in Nallagandla Call Girls in Quthbullapur Escorts in Chaitanyapuri Kukatpally Escorts Malakpet Extension Escorts Escorts in Gachibowli Market Street Escorts Escorts in Jubilee Hills Uppal Escorts Service

 14. ahmed | jul 12, 2019
  I read this article. I think You put a lot of effort to make this article. I like your work.Crawley Accountants
 15. rIYAKHAN | jul 12, 2019
  Incredible posting this is from you. I am really and truly thrilled to read this marvelous post. You've really impressed me today. I hope you'll continue to do so!  Rohini Escort || Aerocity Escort || Paharganj Escort || Dwarka Escort || Saket Escort || Karol Bagh Escort || South Delhi Escort || Pitam Pura Escort || Tilak Nagar Escort || Hauz Khas Escort
 16. Tony P. Swisher | jul 12, 2019
  hello!! Very interesting discussion glad that I came across such informative post. Keep up the good work friend. Glad to be part of your net community.bird aviary niagara falls
 17. aliya arora | jul 12, 2019
  When I use my browser, I get your website. This is quite amazing and the article on your Escorts in Delhi

  website is more important to us. Thanks a lot for sharing this kind of informative blog with us.

  Delhi Escorts

 18. Ethan Lee | jul 10, 2019

  Whenever you feel you have to write something creative, like you dissertation or thesis, you can contact the creative writer of myassignmenthelp.com for thesis writing help or dissertation help, our dissertation editor will also edit your pre-written dissertations.

  When it comes to Best paraphrasing tool online, no one can beat myassignmenthelp.com paraphrasing tool, their tool is the best fit for the students all over the world. You should use it if you want to achieve great grades in your academics. 

 19. James E. Brockway | jul 10, 2019
  808 Pictures. Maui family photographers since 2004 that specialize in family portraits, wedding photography, engagement photography, couples photography, senior portrait photography, maternity photography, fashion photography. Our friendly team of professional Maui photographers has won many outstanding photography awards that have been featured in magazines around the world. We rank the highest in google five-star reviews and we have the most affordable photography packages on Maui. Book a fun photo-shoot with 808 pictures for morning or sunset on the beautiful beaches of Maui.
 20. Eirik Slettengen | jul 10, 2019
  The spa house offers a large selection of different models of whirlpool, countercurrent pool / swim spa specially adapted to the tough Norwegian climate. Square, rectangular and round spa. With a spa or pool from the spa house, you can rest assured that you will get the best quality and reliability in the market.
 21. ada | jul 07, 2019
  Hello, I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting, maybe we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject. https://antikelifinder.com
 22. asdas | jul 07, 2019
  This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value. Im glad to have found this post as its such an interesting one! I am always on the lookout for quality posts and articles so i suppose im lucky to have found this! I hope you will be adding more in the future... www.athleticult.com
 23. asdas | jul 07, 2019
  Very interesting blog. Alot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definately interested in this one. Just thought that I would post and let you know. Athletic Culture
 24. bilal khan | jul 06, 2019
  Decent post! This is an extremely decent blog that I will absolutely return to more occasions this year! A debt of gratitude is in order for instructive post.vector illustrationsKinderkledij
 25. ahmed | jul 06, 2019
  Cool stuff you have and you keep update we all.Chape
 26. Help With Computer Science Assignment | jul 06, 2019
  Economicskey Provides Quality Economics Homework Help For Students. Help With Computer Science Assignment
 27. ahmed | jul 05, 2019
  This kind of message continually motivating and I like to peruse quality substance, so glad to discover great spot to numerous here in the post, the composing is simply incredible, a debt of gratitude is in order for the post.Terrasoverkapping
 28. bilal khan | jul 04, 2019
  Completely incredible posting! Stores of significant data and motivation, the two of which we in general in all need!Relay welcome your work.Pergola's
 29. Brandon R. Bloom | jul 04, 2019
  I appreciate everything you have added to my knowledge base.Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer.Thanks.Inmate Search
 30. Brandon R. Bloom | jul 04, 2019
  I found this is an informative and interesting post so i think so it is very useful and knowledgeable. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.vector graphics
 31. asda | jul 03, 2019
  Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts. Restaurant in pittsburgh
 32. adasd | jul 03, 2019
  Most of the time I don’t make comments on websites, but I'd like to say that this article really forced me to do so. Really nice post! French Bistro in pittsburgh
 33. bilal khan | jul 03, 2019
  That is really something that we think about a lot. When we contrived our key arrangement, the main column was individuals. Hopkins is incredible as a result of the general population who work here and learn here, so it's important to use to keep them satisfied and engaged.Babykleding
 34. bilal khan | jul 01, 2019
  This could be one of the best wellspring of data it isn't that generally found around yet it very well may be practically, designation is the route forward it makes an impression before different representatives and pioneers it indicates solidarity.Warmtepomp
 35. dsad | jul 01, 2019
  Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. There tend to be not many people who can certainly write not so simple posts that artistically. Continue the nice writing remodelacion de cocinas
 36. asdsd | jul 01, 2019
  I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business. gabinetes de cocina
 37. ahmed | jun 30, 2019
  Love to peruse it,Waiting For More new Update and I Already Read your Recent Post its Great ThanksNoten
 38. sofa cleaning dubai | jun 30, 2019
  Ones floors in addition to windows ought to be pristine a great upcoming household party, and you have both hands full having actually planning the presentation? Is your workplace space requiring a considerable clean-up for making it far more conducive intended for work? Whatever the case, we hassle-free Neat & Online, will handle all ones cleaning desires in Dubai. We will get rid of the dirt in addition to grime so you will find a fantastic place and live some sort of fuller lifetime or consentrate on your vocation! We offer a variety of cleaning products and services for residences and company spaces. sofa cleaning dubai
 39. ahmed | jun 30, 2019
  That is extremely decent to hear. much thanks to you for the update and good karmaZonnepanelen installateur
 40. bilal khan | jun 30, 2019
  It's unfathomably an amazing and key bit of information.I'm in staggering spirits that you in a general sense offered this shocking information to usLijnzaad
 41. adas | jun 29, 2019
  I can set up my new idea from this post. It gives in depth information. Thanks for this valuable information for all,.. international road transportation
 42. asdsad | jun 29, 2019
  I am no expert, but I believe you just made an excellent point. You certainly fully understand what you are speaking about, and I can truly get behind that.  haulage
 43. William A. Hansen | jun 29, 2019
  I gotta favorite this website it seems very helpful .Kitchen Renovation
 44. ahmed | jun 29, 2019
  your blog is decent thank you for this awesome data I like especially for this article. also, it will give the more data from this blog. I likewise sitting tight for more than one data this is to get some more procedures are accessible.Erotische massage
 45. Shawn L. Roberts | jun 28, 2019
  Thank you for the update, very nice site..international shipping
 46. Hector J. Kirby | jun 27, 2019
  You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant!Treasure At Tampines
 47. Help with Computer Science Homework | jun 27, 2019
  Hi Buddy, Your Blog' S Design Is Simple And Clean And I Like It. Your Blog Posts About Online Writing Help Are Superb. Please Keep Them Coming. Greets! Help with Computer Science Homework
 48. adas | jun 26, 2019
  This is very interesting content!  I have thoroughly enjoyed reading your points and have come to the conclusion that you are right about many of them.  You are great. in catalogue
 49. sdasd | jun 26, 2019
  Really a great addition. I have read this marvelous post. Thanks for sharing information about it. I really like that. Thanks so lot for your convene. catalogue printing
 50. youssou | jun 26, 2019

  Leave a comment

  Copyright 2014 USG People