/* End Google Tag Manager */
Skip To The Main Content

Creo-WindchillPLM & CAD

Partner voor de maakindustrie

Uw productdata worden met de dag complexer en omvangrijker, maar hoe halen u en uw team de juiste informatie uit die enorme hoeveelheid data? Kostbare tijd en vaak ook geld gaan verloren door onnodig zoeken naar de juiste data, en door gebruik van gegevens die niet meer up-to-date zijn. Product Lifecycle Management (PLM) biedt uw organisatie de handvatten om gefaseerd invulling te geven aan continue groei en verbetering. De technisch professionals van PLM & CAD helpen u hierbij via advies, support en training. Als het aankomt op kennis van PTC-software, behoort PLM & CAD tot de absolute top.

Van advies tot training

Onze gecertificeerde professionals nemen uw processen onder de loep, brengen uw uitdagingen in kaart op basis van proces-assessments en helpen u om PTC-software maximaal te benutten. Naast advies en support zetten we vooral in op training van uw medewerkers. Want een oplossing is pas echt een oplossing als deze succesvol wordt toegepast door iedere medewerker. Met onze klantgerichte aanpak bouwen we iedere dag verder aan tevreden klanten; daarom zijn onze klanten ook vaak onze ambassadeurs.

De voordelen van samenwerken met USG Engineering PLM & CAD:

 • Kortere doorlooptijden
 • Minder kans op fouten 
 • Hoge kwaliteit
 • Verbetering van de efficiency door heldere processen en goede trainingen
 • Productgerelateerde informatie altijd up-to-date en overal beschikbaar
 • Optimaal beheer van versies, revisies en wijzigingsbesluiten, ondanks vele wijzigingen en herhalingen
 • Complete dienstverlening: van advies en training tot projectmanagement en nazorg

Platinum Strategisch Service Partner in Windchill® en Creo®

USG Engineering PLM & CAD ontwikkelde een stevige reputatie in de Benelux door als eerste te investeren in kennis van de Creo®- en Windchill®-technologie. Mede hierdoor is USG Engineering PLM & CAD door PTC benoemd tot Platinum Strategisch Service Partner (SSP) van de Benelux. Dit is de hoogste partnerstatus die PTC biedt.

PTC logo's PLM&CAD USG Engineering

Contactgegevens

Christiaan Renzema
T: +31 (0)6-46186315

Bezoekadres PLM & CAD

Flight Forum 128
5657 DD Eindhoven
info@plmcad.usgengineering.nl

Maurice van Hout ziet de maakindustrie ingrijpend veranderen

by User Not Found | feb 12, 2015

Maakindustrie 4.0: het draait om kennis en het behoud ervan

Maurice van HoutProducten worden complexer, de prijzen en levertijden staan onder druk en ook de regeldruk neemt toe. Deze krachten staan soms haaks op elkaar. Daardoor moeten machinebouwers vooral slimmer gaan werken en niet harder. De maakindustrie in Nederland maakt zich op voor Industrie 4.0.

Dat stelt het in de maakindustrie gespecialiseerde onderdeel PLM & CAD Consultants van USG Engineering Professionals, bij monde van expert Maurice van Hout. Hij reageert daarmee op berichten dat de maakindustrie in Nederland opleeft, onder meer door reshoring. “We gebruiken de term maakindustrie, echter het puur maken of produceren van een product vormt een steeds kleiner onderdeel van het proces. Slim ontwerpen en ontwikkelen zijn belangrijkere zaken geworden voor de Nederlandse industrie”, aldus Van Hout.

Hij signaleert daarmee andere, nieuwe uitdagingen voor de maakindustrie. De zogenoemde Smart Industrie of Industrie 4.0 stelt nieuwe eisen aan personeel, toeleveranciers en andere stakeholders in het productontwikkelingsproces.

Complexer

Er is een duidelijke verschuiving in de maakindustrie opgetreden, signaleert Van Hout. “Van produceren naar innoveren. Om dat te verduidelijken kunnen we het voorbeeld van een eenvoudige balpen nemen. Geen complex product, waarvan er vele duizenden in productie worden gemaakt. De focus zal dus liggen op de logistieke keten waarbij een Enterprise Resource Planning (ERP) systeem onmisbaar is. Producten worden complexer en bevatten vele duizenden onderdelen en zijn vaak voorzien van software en elektronica. Het volume is laag en de ontwikkeltijd is lang met veel wijzigingen. Hiervoor is een Product Lifecycle Management (PLM) systeem onmisbaar geworden. Combineer dit met Service en Internet of Things (IoT) en de Industrie 4.0 is een feit.”

Andere competenties

Automatisering vraagt ook om andere competenties, bijvoorbeeld als het gaat om kennis van ICT en software. “Training en scholing is een belangrijke factor. Verder wordt van bedrijven steeds meer flexibiliteit gevraagd en dit komt vroeg of laat ook neer bij het personeel”, aldus Van Hout.

Arbeidsflexibiliteit

Op het vlak van personeel is de flexibele schil al jaren een bekend fenomeen, die op kan lopen tot ongeveer een kwart van het personeelsbestand. “Om het behoud van kennis te waarborgen, worden steeds vaker, in samenwerking met bijvoorbeeld USG Engineering, pools opgezet om personeel, dat in slechte tijden niet ingezet kan worden, niet uit het oog te verliezen. Arbeidsflexibiliteit is belangrijk voor de maakindustrie, maar behoud van kennis mogelijk nog belangrijker.

25 comments

Leave a comment
 1. Roland Gareau | okt 17, 2018
  Nice blog and absolutely outstanding. You can do something much better but i still say this perfect.Keep trying for the best.Eyelash Studio Gilbert AZ
 2. Henri Brisette | okt 17, 2018
  thanks this is good blog.seo
 3. Roland Charette | okt 16, 2018
  This is a smart blog. I mean it. You have so much knowledge about this issue, and so much passion. You also know how to make people rally behind it, obviously from the responses.payday loans in ct
 4. Foods To Eat During Pregnancy | sep 27, 2018
  We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. Great workFoods To Eat During Pregnancy
 5. Quercetin | sep 27, 2018
  A good blog always comes-up with new and exciting information and while reading I have feel that this blog is really have all those quality that qualify a blog to be a one.Quercetin
 6. Boost Your Metabolism | sep 27, 2018
  Cool you write, the information is very good and interesting, I'll give you a link to my site. Boost Your Metabolism
 7. Glutathione | sep 25, 2018
  I truly like you're composing style, incredible data, thankyou for posting.Glutathione
 8. Schizophrenia | sep 25, 2018
  I adore your websites way of raising the awareness on your readers.Schizophrenia
 9. Weight Gain Foods | sep 25, 2018
  You completely match our expectation and the variety of our information.Weight Gain Foods
 10. Cold | sep 25, 2018
  Easily, the article is actually the best topic on this registry related issue. I fit in with your conclusions and will eagerly look forward to your next updates.Cold
 11. High Blood Pressure | sep 24, 2018
  I loved the way you discuss the topic great work thanks for the share High Blood Pressure
 12. Tim Cole | sep 18, 2018
  Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information..DETECTIVES MADRID
 13. Dustin R. Reed | sep 18, 2018
  Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging,DETECTIVES MADRID
 14. robert | sep 11, 2018
  Great post, you have pointed out some excellent points, I as well believe this is a very superb website.printing new york
 15. robert | sep 11, 2018
  You have a real ability for writing unique content.  I like how you think and the way you represent your views in this article.  I agree with your way of thinking.  Thank you for sharing.Power Washing Altoona
 16. robert | sep 11, 2018
  I think this is a really good article.  You make this information interesting and engaging.  You give readers a lot to think about and I appreciate that kind of writing.Western Janitorial Services
 17. robert | sep 11, 2018
  This content is written very well.  Your use of formatting when making your points makes your observations very clear and easy to understand.  Thank you.vacation booking sites cryptocurrency
 18. robert | sep 11, 2018
  Thanks for your post. I’ve been thinking about writing a very comparable post over the last couple of weeks, I’ll probably keep it short and sweet and link  to this instead if thats cool. Thanks.internet speeds
 19. robert | sep 11, 2018
  I admire what you have done here. I like the part where you say you are doing this to give back but I would assume by all the comments that this is working for you as well.cheat at poker
 20. robert | sep 11, 2018
  I really like your take on the issue. I now have a clear idea on what this matter is all about..printing nyc midtown
 21. robert | sep 11, 2018
  This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work!.Montreal dryer vent cleaning
 22. robert | sep 11, 2018
  Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with extra information? It is extremely helpful for me. Blockchain influencer
 23. robert | sep 11, 2018
  The post is written in very a good manner and it contains many useful information for me.Choice Designer Clothes
 24. robert | sep 11, 2018
  I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates.Maison Margiela Sale
 25. Daily Routine Diet & Fitness Tips | sep 08, 2018

  Leave a comment

  Copyright 2014 USG People