Skip To The Main Content

Nieuws en artikelen

Blijf op de hoogte van nieuws en artikelen van en over USG Professionals en haar expertisegebieden: Engineering, Finance, HR, Legal en Marketing, Communication & Sales.

 • Ozb-stijging weer meer dan norm

  07 maart, 2016
  Voor het vijfde jaar op rij houden gemeenten zich niet aan de macronorm voor de ozb. De Vereniging Eigen Huis is boos.
 • Dromen op de werkvloer

  03 maart, 2016
  Professor in leiderschap Katleen de Stobbeleir van Vlerick Business School in Gent deed rondvraag bij werknemers naar hun dromen op de werkvloer. De antwoorden geven een duidelijk beeld van de wensen van de hedendaagse werknemer.
 • Noodbevel was communicatiefout

  29 februari, 2016
  Het noodbevel rond een informatieavond over een azc dat burgemeester Van der Werff van Noordoostpolder zei te hebben uitgevaardigd, was helemaal niet uitgevaardigd. Het was allemaal het gevolg van miscommunicatie.
 • Mediawet sneuvelt

  22 februari, 2016
  De Mediawet van staatssecretaris Dekker haalt het niet in de Eerste Kamer. Dekker moet zijn wet flink aanpassen en terug naar de Tweede Kamer.
 • Eindhoven wil smart zijn

  15 februari, 2016
  Eindhoven werkt aan de smart city en koppelt die ambitie aan de participatiesamenleving. De techstad worstelt daarbij met het betrekken van de burger en het ontwikkelen van de verhaallijn: wat is de smart city en waarom zouden burgers hier actief aan meedoen?
 • Plan voor communicatie over vluchtelingen

  15 februari, 2016
  Het COA heeft ook dit jaar veel extra opvangplaatsen nodig voor mensen die asiel aanvragen. Dat vraagt veel van de gemeenten en van de communicatieafdelingen.
 • Tips voor perfecte town hall meeting

  08 februari, 2016
  Town hall meetings zijn goede gelegenheden voor bestuur en politiek om specifieke groepen of bewoners in een informele sfeer te ontmoeten. Maar hoe organiseer je een succesvolle meeting? Een whitepaper en een infographic geven tips en adviezen.
 • Dag VAR, hallo DBA

  04 februari, 2016
  De Verklaring arbeidsrelatie gaat plaats maken voor de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Met ingang van 1 mei 2016 kan de fiscale arbeidsrelatie van freelancers, zzp’ers en ander zelfstandigen met hun opdrachtgevers in modelovereenkomsten vastgelegd worden.
 • Ondernemen en bewust risico's nemen

  01 februari, 2016
  Per 1 januari en 1 juli 2015 zijn de belangrijke onderdelen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. Het betreft wijzigingen op de drie terreinen Flexrecht, Arbeidsrecht en Werkloosheidswet. Per 1 januari 2016 volgden de laatste wijzigingen voor de WW. Het gaat dan om de maximale duur van WW en de opbouw van WW-rechten.Onze HR-professionals merken dat veel grote ondernemingen hun weg gevonden lijken te hebben in het toepassen van de wetgeving en het verkleinen van daarmee gepaard gaande risico’s, ondersteund door eigen juridische en human resources professionals. Uit eigen ervaring weet ik dat MKB-bedrijven daarentegen de impact van de WWZ in mindere mate zien of daar in ieder geval in mindere mate op acteren. Terwijl ook zij toch behoorlijke risico’s kunnen lopen als gevolg van de veranderde wetgeving.
 • Regeren is vooruitzien

  01 februari, 2016
  Marktontwikkelingen vragen veranderende vaardigheden van medewerkers. De wereld waarin we werken verandert. De economie trekt aan, maar ook de vergrijzing en technologische ontwikkelingen stellen andere eisen aan kennis en competenties. Organisaties moeten meebewegen, of ze willen of niet. En dit heeft gevolgen voor het personeel.
 • Effectief communiceren met beelden

  01 februari, 2016
  Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een Beeldwijzer ontwikkeld, een praktische richtlijn voor beleidsmedewerkers en communicatieprofessionals voor het overbrengen van informatie.
 • USG Engineering Professionals behaalt EN9100-certificaat

  20 januari, 2016
  USG Engineering Professionals behaalde onlangs het EN9100-certifcaat. Hiermee mag de organisatie voortaan in eigen huis werkzaamheden uitvoeren voor opdrachtgevers in de luchtvaartindustrie. De certificering bewijst dat uiterste precisie, risicobeheersing en een doordacht werkproces bij USG Engineering hand in hand gaan.
 • Een terugblik op het Traineeship 2015

  12 januari, 2016
  Begin 2015 zijn wij met een groep van 15 enthousiaste juridisch consultants enthousiaste gestart met het USG Legal Traineeship.
 • Gereedschap voor gewenst gedrag

  08 januari, 2016
  Met de publicatie ‘Gereedschap voor gedragsverandering’ wil de Dienst Publiek en Communicatie van de Rijksoverheid communicatieprofessionals een leidraad geven voor overheidscampagnes om gedrag te veranderen.
 • Ietsje leesbaarder graag

  08 januari, 2016
  Raadsleden kunnen met kortere en leesbare ambtelijke stukken hun controlerende taak beter uitoefenen. Leesbaarheid van stukken komt als belangrijkste verbeterpunt naar voren in een onderzoek onder decentrale volksvertegenwoordigers. Raadsleden zijn over het algemeen tevreden over de ondersteuning door ambtenaren, de griffie en fractieassistenten.
 • Tekort aan expertise is te voorkomen

  08 januari, 2016
  Medewerkers moeten zich beter en sneller aanpassen aan technologische ontwikkelingen. Bedrijven moeten leren verder vooruit te kijken om in hun personeelsbehoefte te voorzien. Dat voorkomt tekorten aan expertise.
 • Vijf gepeperde uitspraken op WP

  08 januari, 2016
  Working Progress legt de verbinding tussen trends, strategie en bedrijfsvoering. Experts komen aan het woord in inspirerende artikelen die duiding geven over de inzet van expertise. Vijf gepeperde uitspraken uit Q4.
 • Halffabrikaten werken beter

  09 december, 2015
  Een vernieuwde samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven biedt enorme kansen. Mits de partijen door een nieuwe bril durven te kijken. Er lijkt gestreefd te worden naar opleidingen die naadloos aansluiten op het bedrijfsleven. Ik denk dat dat volstrekt onmogelijk is. De vraag uit het bedrijfsleven is ongelooflijk divers... lees verder ->
 • Overheid biedt steeds meer data

  09 december, 2015
  Overheden stellen steeds meer informatie beschikbaar via de website data.overheid.nl. In 2015 is het aantal datasets dat overheden hebben geplaatst verdubbeld van 3.150 naar ruim 7.100. De openbare gegevens zijn vrij toegankelijk en te gebruiken. Dat meldt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 • Kennisplatform voor openbaar bestuur

  09 december, 2015
  Op het platform staan columns en artikelen van wetenschappers, ambtenaren van verschillende overheidslagen en professionals uit de praktijk. Rubrieken zijn onder meer lokale vernieuwing en sociale en technologische innovatie, maar ook dossiers als de hervorming van de nationale politie of het EU-voorzitterschap.
Copyright 2014 USG People