Skip To The Main Content

Nieuws en artikelen

Blijf op de hoogte van nieuws en artikelen van en over USG Professionals en haar expertisegebieden: Engineering, Finance, HR, Legal en Marketing, Communication & Sales.

USG draagt bij aan toetsing van euthanasiemeldingen VWS

10 januari, 2018

Sinds september 2013 is USG Legal werkzaam voor de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE). Ondergebracht bij het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Een interessante opdrachtgever gezien euthanasie een ethisch onderwerp is. De maatschappelijke discussie over het zelfgekozen levenseinde is actueel. Ook internationaal staat de Nederlandse euthanasiepraktijk volop in de schijnwerpers. Binnen deze maatschappelijk gevoelige omgeving leveren wij een belangrijke bijdrage aan de toetsing van euthanasiemeldingen.

Als een arts euthanasie uitvoert of hulp bij zelfdoding verleent stelt de gemeentelijk lijkschouwer het overlijden vast. Wij sturen het dossier naar RTE ter toetsing of de euthanasie zorgvuldig is uitgevoerd. Deze toets vindt plaats op basis van de wettelijke criteria genoemd in de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL). Belangrijke criteria zijn:

  • is het verzoek om euthanasie vrijwillig en weloverwogen tot stand gekomen?
  • was het lijden van de patiënt ondraaglijk en uitzichtloos? 
  • is een onafhankelijke arts geraadpleegd?

Een toetsing achteraf levert vaak verbaasde reacties op, de patiënt is tenslotte al overleden. Dit lijkt vreemd maar de wetgever wil voorkomen dat een uitgebreide juridische toets vooraf het euthanasietraject belemmert of vertraagt. Als niet aan alle criteria is voldaan wil dat niet zeggen dat de euthanasie niet plaats had mogen vinden. Een uitgangspunt is het vertrouwen dat de uitvoerend arts dit ingrijpende traject zo goed en zorgvuldig mogelijk uitvoert.

De euthanasiemeldingen zijn onderverdeeld in Vraag Oproepend (VO’s) en Niet Vraag Oproepend (NVO’s). Onder VO’s vallen bijvoorbeeld euthanasiemeldingen bij demente en psychiatrische patiënten. Bij NVO’s gaat het veelal om terminale ziektes. Alle meldingen worden getoetst door een onafhankelijke commissie bestaande uit een jurist, arts en ethicus.

USG schrijft alle NVO-oordelen. Inmiddels zijn dit er al bijna 15.000. Vanaf 2013 zijn 21 collega’s betrokken geweest bij het project. Op dit moment zijn Romano Ramlal, Asma Ahassad, Lennart Klein, Sophie van Gorp en Eef Verbeek werkzaam bij RTE in Den Haag. In 2018 hopen wij de goede samenwerking met RTE / VWS voort te kunnen zetten.

Copyright 2014 USG People