Skip To The Main Content

Nieuws en artikelen

Blijf op de hoogte van nieuws en artikelen van en over USG Professionals en haar expertisegebieden: Engineering, Finance, HR, Legal en Marketing, Communication & Sales.

Nieuwe formatie ondernemersraad

01 november, 2017

De OR van USG ​MarCom heeft een nieuwe formatie en bestaat op dit moment uit de volgende leden:

• Yvonne Matze, Voorzitter
• Wieke Faber​,Vice Voorzitter
• Yvonne Wiersma
• Corné Stroomer
• Tom Willemsen

Daarnaast is Yvonne Matze de OR -afgevaardigde in de COR, de Centrale Ondernemingsraad. Hier komen leden van Unique, Engineering, Start People, maar ook USG Legal en USG Finance bijeen.

Waarom OR?

De OR van USG Marcom vindt het belangrijk de belangen van collega’s te behartigen. De OR biedt ons de mogelijkheid om, in samenspraak met bestuurder, invloed te hebben op het ondernemingsbeleid. Elke zes weken gaan wij met bestuurder in gesprek en bespreken gezamenlijk de belangen van de organisatie, de cijfers en het werkklimaat. Een goed functionerende OR is in het belang van zowel de organisatie als van de medewerkers. Daarom vindt bestuurder het ook belangrijk dat er een goede OR is. 

Wat doet de OR?

Als OR –lid werk je samen met andere OR-leden. Je analyseert directieplannen en -voorstellen, formuleert OR-standpunten en maakt eigen OR-voorstellen. Je voert overleg en onderhandelt met bestuurder. Daarnaast vertegenwoordig je collega’s, informeert hen en peilt hun opvatting. Ook kan de OR zelf onderwerpen ter bespreking aandragen. De onderwerpen die wij recent hebben behandeld zijn: 

• de fusie; 
• de bonusregeling; 
• de algemene arbeidsvoorwaarden;
• het concurrentiebeding;
• opleidingen.

 Heb je vragen aan de OR of wil je een specifiek onderwerp bij de OR onder de aandacht brengen? Mail dan naar OR@usgmarcomsales.nl

 

Copyright 2014 USG People