Skip To The Main Content

Nieuws en artikelen

Blijf op de hoogte van nieuws en artikelen van en over USG Professionals en haar expertisegebieden: Engineering, Finance, HR, Legal en Marketing, Communication & Sales.

Terugblik traineeship Legal Professionals 2016-2017

10 augustus, 2017

Recent startte een nieuwe groep trainees bij USG Legal. Namens de traineegroep van afgelopen jaar delen we graag onze positieve ervaringen. We hebben het traineeship met veel enthousiasme doorlopen en gunnen iedereen graag een blik in ons ontwikkel- en leertraject.

Ontwikkeling soft- en business skills
Met zijn twaalven begonnen wij in oktober 2016 aan ons traineeship bij USG Legal. Uiteindelijk hebben elf professionals het traineeship succesvol afgerond. Gedurende het jaar hebben wij met veel plezier een viertal afwisselende trainingen gevolgd ter ontwikkeling van onze soft- en business skills. De trainingen werden gegeven door leuke, enthousiaste en deskundige trainers. Wij hadden de volgende trainingen:

  • effectief communiceren
  • pleitvaardigheden
  • GO (Get Organized)
  • legal English
Trainee

Wat is jouw stip aan de horizon?
Daarnaast werden wij gedurende het traineeship bijgestaan door onze persoonlijke begeleider Frans van Rooij. Tijdens de gezamenlijke groepsbijeenkomsten en persoonlijke begeleidingsmomenten zijn wij door Frans flink aan het denken gezet. Wat willen we in het leven (al dan niet werk gerelateerd) en wat is onze stip aan de horizon? Door onszelf deze vragen te stellen, hebben we geleerd enkele keren per dag/week/maand stil te staan bij datgene waar we op dit moment mee bezig zijn en waar we eigenlijk mee bezig willen zijn. Welke stappen brengen ons dichter bij ons doel? Hierdoor zijn wij bewuster geworden van waar we nu staan en waar wij naartoe werken.

Duidelijkheid, inzicht en binding
Aan het begin van ons traineeship is gevraagd of wij konden meedenken over de verbeterpunten bij het starten van een (junior) jurist. Wat vinden wij dat een nieuwe collega nodig heeft om een goede start te kunnen maken? De uitkomsten hiervan hebben wij gepresenteerd aan het management. Er wordt binnen USG de meeste waarde gehecht aan het creëren van duidelijkheid, inzicht en binding. Hiervoor hebben wij een paar suggesties gedaan, bijvoorbeeld het duidelijker maken van de organisatiestructuur bij USG Legal en inzicht krijgen in de arbeidsvoorwaarden. Onze verbetervoorstellen zijn positief ontvangen door het management en hiermee hebben wij ons traineeship  afgerond.

Wij wensen de nieuwe lichting trainees 2017-2018 veel leermomenten en plezier toe bij het volgen van het traineeship!

Groeten,

Namens de trainees 2016-2017

Talisa Huntink 

Copyright 2014 USG People