Skip To The Main Content

Nieuws en artikelen

Blijf op de hoogte van nieuws en artikelen van en over USG Professionals en haar expertisegebieden: Engineering, Finance, HR, Legal en Marketing, Communication & Sales.

Privacy en gegevensbescherming

10 augustus, 2017

Aan nieuws over privacy en gegevensbescherming is momenteel niet te ontkomen. De Wet Bescherming Persoonsgegevens uit 2001 wordt vervangen door de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’. Handhaving door de Autoriteit Persoonsgegevens vindt vanaf mei 2018 plaats en nu moeten organisaties ervoor zorgen dat zij volgend jaar voldoen aan de nieuwe wetgeving. USG Legal biedt organisaties een compleet aanbod van diensten op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Zo kan het privacy team van USG Legal een nulmeting uitvoeren en vervolgens in gesprek gaan met de organisatie over hoe zij de naar voren gekomen knelpunten aan kunnen pakken. Daarnaast is er een training in ontwikkeling die de awareness van het personeel bij opdrachtgevers op dit gebied moet vergroten.

Voor de toekomst staat het opzetten van een crisisteam i.s.m. Marketing, Communication & Sales op de agenda. Dit crisisteam kan door opdrachtgevers worden ingeschakeld als zij een datalek hebben en adviseert hen over de melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar ook hoe er met de media en personeel gecommuniceerd kan worden zodat (reputatie-) schade beperkt blijft. Wil je meer weten over dit onderwerp of ken je een opdrachtgever waar dit onderwerp op de agenda staat/gaat komen? Neem dan contact op met Joey Neeteson.

Copyright 2014 USG People