Skip To The Main Content

Nieuws en artikelen

Blijf op de hoogte van nieuws en artikelen van en over USG Professionals en haar expertisegebieden: Engineering, Finance, HR, Legal en Marketing, Communication & Sales.

10 dagen netwerken op Curaçao

10 augustus, 2017

De Nederlandse Antillen was tot 10 oktober 2010 een onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. Inmiddels zijn zowel Aruba, Curaçao en Sint Maarten gekwalificeerd als afzonderlijke landen binnen ons Koninkrijk en de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) zijn bijzondere gemeenten van Nederland. Vanwege deze banden zijn de eilanden nog steeds (groten)deels verbonden met Nederland. Waar Nederland voorop loopt qua ontwikkeling en wet- en regelgeving, volgen de Nederlandse Antillen vroeg of laat. USG Finance heeft in een eerdere fase de kansen op Curaçao geïnventariseerd en deze inspanningen hebben geresulteerd in de eerste opdrachten binnen Audit bij PwC en KPMG. Dit is één van de redenen geweest om vanuit USG Professionals op Curaçao te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor meerdere vormen van dienstverlening.

Een service center op Curaçao
Tijdens ons recente bezoek hebben wij gesprekken gevoerd met contactpersonen bij accountantskantoren, advocatenkantoren, verzekeraars, banken en trustkantoren. Dit zijn veelal grote, professionele bedrijven met hoog opgeleide medewerkers. Zij hebben vaak in het buitenland gestudeerd en hier ook werkervaring opgedaan. Omdat niet iedereen terugkeert naar Curaçao blijft er echter een structureel tekort aan hoog opgeleide specialisten bestaan. Tijdens onze gesprekken merkten we dat men nieuwsgierig is naar onze dienstverlening en wat wij willen bereiken. Maar we zien ook terughoudendheid aangezien USG nog beperkt voet aan de grond heeft en nog niet lokaal gevestigd is.  

In tegenstelling tot bovenstaande is de hoeveelheid lokale advocaten wel opvallend. Namelijk 300 advocaten tegen de 150.000 inwoners. Omdat lokale bedrijven geen tot weinig interne juridische afdelingen kennen, bedienen advocatenkantoren vrijwel de gehele markt. De beperkte Juridische kennis die bedrijven wel bezitten maken ze zich vaak zelf eigen en voor ontbrekende expertise wordt vervolgens een advocatenkantoor ingeschakeld. Het concept van een service center zoals wij dat kennen is nog onbekend, maar kan uitkomst bieden in het geval van claimafhandeling bij verzekeraars, massaclaims bij advocatenkantoren, bulkwerk en standaardisatie van werkzaamheden en processen.

Ook kansen voor MarCom Professionals
Op Curaçao zijn momenteel diverse ontwikkelingen op het gebied van identificatievereisten bij financiële instellingen. Deze ontwikkelingen lenen zich uitstekend voor outsourcingsconcepten van Finance en Legal. Ook liggen er kansen op het gebied van compliance binnen de trustsector. Vanuit de accountancy liggen er vraagstukken op het gebied van kwaliteit en standaardisatie van auditprocessen. Voor MarCom liggen er vooral kansen op het gebied van het schrijven van officiële stukken, want eilanders beheersen het Nederlands in (steeds) mindere mate.

Nieuwe samenwerkingen bieden nieuwe mogelijkheden
Gedurende ons bezoek hebben wij opnieuw gesproken met Versant (Accountants en Consultants); een langlopende relatie van Finance. Hier zijn per direct opdrachten uit voortgekomen zoals het schrijven van managementrapporten op flexibele basis (consultancy) en de plaatsing van twee bedrijfseconomische- en accountancy stagiairs. Deze samenwerking willen we de komende periode vertalen naar een gezamenlijk kantoor op Curaçao dat voor USG Professionals noodzakelijk is om succesvol te kunnen zijn op de Antillen. In augustus brengt de directie van Versant een bezoek aan onze organisatie in Utrecht om de samenwerking verder vorm te geven.

Curaçao als springplank
Curaçao is het begin en tevens de springplank naar de overige eilanden van de Nederlandse Antillen, het totale Caribisch gebied en eventueel zelfs verder. Er liggen dus voldoende kansen voor ons om er een succes van te maken en wij besteden de aankomende maanden om diverse proposities uit te werken en te kijken waar we de focus op gaan leggen. Het streven is om eind 2017 lokaal gevestigd te zijn op Curaçao. 

Copyright 2014 USG People