Skip To The Main Content

Nieuws en artikelen

Blijf op de hoogte van nieuws en artikelen van en over USG Professionals en haar expertisegebieden: Engineering, Finance, HR, Legal en Marketing, Communication & Sales.

(Voorlopige) gunning Rijksbrede aanbesteding

10 augustus, 2017

Onlangs heeft USG Legal de Rijksbrede aanbesteding op 2 percelen (voorlopig) gegund gekregen. Dit betekent dat wij bij de volgende (potentiële) Ministeries zaken (kunnen) gaan doen in de vorm van projecten (resultaatsverplichtingen) en overige flexibele inzet:

 • Algemene Zaken
 • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Defensie
 • Economische Zaken
 • Financiën
 • Infrastructuur en Milieu
 • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Raad voor de rechtspraak
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Veiligheid en Justitie
 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Door deze gunning kunnen we onze positie behouden en uitbreiden via onze strategie ‘Land & Expand.’.

Copyright 2014 USG People