Skip To The Main Content

Senior Webredacteur

  • Utrecht
  • 20 uur
  • Parttime
  • Tijdelijk
  • donderdag 12 oktober 2017
Vacaturenummer: 2017000499

Direct solliciteren

Over de functie

Bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie zijn informatieuitwisseling en doelgroepgerichte communicatie belangrijke succesfactoren. Als webredacteur/tekstschrijver ben je verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden, in nauwe samenspraak met het projectteam:
• Tijdig en op begrijpelijke en aansprekende/aantrekkelijke wijze informatie ontsluiten voor diverse doelgroepen binnen en buiten de provinciale organisatie
• Maken/ontwerpen/schrijven van (digitale) communicatie-items en -middelen
• Verslagen van bijeenkomsten maken en herschrijven tot artikel of blog.
• Opstellen en bewaken planning
• Adviseren over het hoe, wat en waar plaatsen van (online) berichten en items
• Schrijven nieuwsberichten, het maken of laten maken van audiovisuele items en ontwerpen
• Vertalen van complex ambtelijke of bestuurlijke juridische taal naar taalniveau B1
• Zorgen voor goede vindbaarheid van informatie

Functie eisen

• HBO opleiding Media, Journalistiek of Communicatie
• 2+ jaar praktijkervaring als (web)redacteur
• Uitstekende beheersing Nederlandse taal
• Creatieve, aantrekkelijke (online) teksten schrijven
• Ervaring met vertaling van ambtelijke of bestuurlijke taal naar begrijpelijke taal.
• Goede kennis en ervaring op het gebied van prezi, powerpoint en andere relevante programma’s om informatie op visuele (verbeeldende) wijze weer te geven.
• Ervaring met CMS

Functiewensen

. Persoonlijke eigenschappen
• Gemotiveerd om opdracht uit te voeren
• Flexibel
• Creatief
• Stressbestendig

B. Vaardigheden
• In staat om ambtelijke of bestuurlijk taal om te zetten in begrijpelijke taal (bv aan de hand van concrete voorbeelden)
• In staat om informatieoverdracht niet alleen tekstueel maar ook visueel/verbeeldend weer te geven (bv aan de hand van concrete voorbeelden).
• Maken/ontwerpen/schrijven van (digitale) communicatie-items en –middelen
• Goed kunnen samenwerken
• Plannen en organiseren

C. Kennis
• Inzicht in organisatie en werkwijze overheidsorganisatie
• Aantoonbare kennis op het gebied van Omgevingswet en/of het fysieke domein
• Ervaring met online en offline communicatiemiddelen

Over het bedrijf

Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. De nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor succes.

Via het Programma Implementatie Omgevingswet bereiden zij zich voor op de Omgevingswet.
Op basis van de Omgevingswet gaat de provincie één integrale visie/plan opstellen voor de hele fysieke leefomgeving (de Omgevingsvisie). Deze komt in de plaats van sectorale plannen als de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, Mobiliteitsplan, Natuurvisie en Bodem-, water- en milieuplan. De Omgevingsvisie zal – naast de hoofdlijnen van ons beleid - in ieder geval een lange termijn visie voor de provincie bevatten, die in nauwe samenwerking met onze partners zal worden opgesteld.
Daarnaast gaat de provincie één samenhangende verordening maken met daarin alle regels voor de fysieke leefomgeving. Maar liefst 100 provinciale verordeningen gaan hierin op. Een mooie gelegenheid met een kritische blik met de stofkam door onze regels heen te gaan.

Bij de Omgevingsvisie en – verordening ligt een prachtige uitdaging voor écht integraal werken én doen. Zowel inhoud als proces zijn innovatief, waarbij we nieuwe manieren van werken kunnen laten zien. Met als belangrijk doel om voor onze partners, initiatiefnemers en inwoners ons beleid en regels overzichtelijker, duidelijker en uitnodigender te maken!

Wat wij bieden

Deze opdracht is voor 20 uur per week, per direct voor de duur van 1 jaar. 

Deel deze vacature

Nicky Stalknecht

06-​​38045669

Vestiging

USG MarComSales Utrecht

030-7501810
Euclideslaan 251
3584 BV Utrecht
Print deze vacature
Copyright 2014 USG People